KUBADABAD SARAYI ÇİNİLERİNDE BULUNAN FİGÜRLERDE GÖRÜLEN RESİMLERDE ÜSLUB

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-08 21:49:54.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 251-264
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Seramik, Tarihin bilinen en eski dönemlerinde insanlar tarafından ihtiyaçlarına yönelik üretilmeye başlanmıştır. Günlük kullanım eşyası olarak yapılan toprak kaplar zaman içerisinde süs eşyası yapımında kullanılmaya başlanmıştır. Seramik çamurunun bir türü olan çini geleneksel olması ile seramikten ayrılır. Çini, bir yüzü boyalı ve sırlı olan plakalara verilen isimdir. Seramik sanatının daha özgür olmasının yanında, çini sanatı geleneksel motifler ile süslenir. Çini sanatının tarihi Karahanlılar dönemine kadar uzanır. Anadolu Selçuklular ve Büyük Selçuklular döneminde çini kullanımı hem süsleme alanında hem de mimari alanda karşımıza çıkar. Özellikle saray yapılarında duvarlarda çini süslemeler görülür. Bu saray yapılarına Kubadabad Sarayı örnek verilebilir. Kubadabad Sarayı Beyşehir'e yaklaşık 54 kilometre uzaklığında bulunan bir yapıdır. Saray I. Alaaddin Keykubat tarafından yazlık Saray olarak inşa ettirilmiştir. Sarayda yapılan kazılarda ele geçirilen ve sarayın mimari bütünlüğünü oluşturan çini plakalar şu an Konya Karatay Medresesi Müzesinde sergilenmektedir. Bu Çiniler Yıldız ve haç seklinde yapılmış formlarda olup, üzerine sır altı ve lüster tekniği uygulanarak renklendirme yapılmıştır. En çok kullanılan Turkuaz renk karakteristik özelliklerindendir. Çini çamuru hafif sarımsı olup dönemin kil özelliklerini de taşımaktadır. Çiniler üzerinde hayvan sahneleri, insan figürleri, kutsal sayılan nesneler ve mitolojik karakterler yer alır. Bu araştırmanın amacı Kubadabad Sarayı çinilerinde bulunan figür programında belli başlı çinilerden örnekler vererek günümüz çini sanatında uygulamalar yapmaktır.

Keywords

Abstract

Ceramics has been started to be produced by people in accordance with their needs in the earliest known periods of history. Earthenware pots, which were made as daily use items, started to be used in the making of ornaments over time. Tile, which is a type of ceramic clay, differs from ceramics in that it is traditional. Tile is the name given to the plates with one side painted and glazed. In addition to the freedom of ceramic art, tile art is decorated with traditional motifs. The history of tile art dates back to the Karakhanids period. In the Anatolian Seljuks and Great Seljuks period, the use of tiles appears both in the field of decoration and in the architectural field. Especially in palace buildings, tile decorations are seen on the walls. Kubadabad Palace can be given as an example of these palace structures. Kubadabad Palace is a building located approximately 54 kilometers from Beyşehir. The palace was built by I. Alaaddin Keykubat as a summer palace. The tile plates found during the excavations in the palace and constituting the architectural integrity of the palace are now exhibited in the Konya Karatay Madrasa Museum. These tiles are in the form of stars and crosses, and they are colored by applying underglaze and luster techniques. Turquoise color is one of the most used color characteristics. Tile clay is slightly yellowish and bears the clay characteristics of the period. There are animal scenes, human figures, sacred objects and mythological characters on the tiles. The aim of this research is to make applications in today's tile art by giving examples of certain tiles in the figure program in the tiles of Kubadabad Palace.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics