ESKİŞEHİR’DE KÜLTÜR TURİZMİ VE KÜLTÜR EKONOMİSİ BAĞLAMINDA YÜKSELEN DEĞER: NASREDDİN HOCA

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-22 15:33:52.0
Language : Türkçe
Konu : Türk Halk Bilimi
Number of pages: 123-136
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tarihi, kültürel, sosyal ve ekonomik olarak kadim medeniyetlerin buluşma noktalarından biri de Eskişehir’dir. Birlikte yaşama ve birlikte üretme kültürünü dünden bugüne en iyi yoğuran, mayalayan ve şekillendiren bu şehrin sakinlerinin en kıymetli hemşehrilerinden ve temsilcilerinden biri de Nasreddin Hoca’dır. Somut olmayan kültürel mirasımız açısından büyük bir değere sahip Nasreddin Hoca ve Nasreddin Hoca tipi etrafında şekillenen fıkra geleneği tüm insanlık adına büyük bir kazançtır. Nasreddin Hoca bu yönüyle bizlerin sahip olduğu özel, özgün ve mukayeseli üstünlük taşıyan değerlerimizden biridir. Nasreddin Hoca, kültürel belleğimizin kuşaklar arası aktarımı ve güncellenerek yaşatılması bakımından büyük bir işleve sahiptir. Böylesi bir değere sahip olmak aynı zamanda bazı sorumlulukları da beraberinde getirmektedir. Özellikle Nasreddin Hocamızın başta temsil ettiği değerler bütününün doğru bir biçimde tanıtılması ve genç kuşağa aktarılması bu sorumlulukların başında gelmektedir. Yine böylesi kıymetli bir kültürel belleğin başta kültür turizmi ve kültür ekonomisi açısından sahip olduğu potansiyelin keşfedilmesi de yine sorumluluklarımızdan biridir. Nasreddin Hoca’nın mezar taşının Eskişehir’e bağlı Sivrihisar ilçesinde bulunması ve özellikle Sivrihisar Belediyesi’nin son dönem Nasreddin Hoca ekseninde düzenlemiş olduğu etkinlikleri uluslarası düzeye taşıması, bölgede kültür turizmi ve kültür ekonomisi bağlamında bir hareketliliğin oluşmasına zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla da Nasreddin Hoca ana imgesine bağlı diğer alt imgelerin oluşturulması bu süreçte de hız kazanmış. Kanaatimiz odur ki, Eskişehir bölge algısı başta olmak üzere, şehrin kültür turizmi ve kültür ekonomisi noktasındaki rekabet gücünü artırmak, yerel ve bölgesel ekonomisine katkı sağlamak ve vizyoner bir bakış açısıyla somut olmayan kültürel mirasını geleceğe taşımak için Nasreddin Hoca üzerine yapılacak çalışmalar, Eskişehir açısından büyük bir öneme sahiptir. Makalede bu bağlamda, özellikle Eskişehir şehir imgesi başta olmak üzere, kültür turizmi ve kültür ekonomisi açısından Nasreddin Hoca’nın barındırdığı potansiyel ve fırsatlar konusu ele alınacaktır.

Keywords

Abstract

Eskisehir is one of the meeting places of many ancient civilizations in the context of history, culture, sociology, and economy. One of the most important representatives of the residents of this city, that honors living and producing together, is Nasreddin Hodja. Nasreddin Hodja, who is a crucial element for our intangible cultural heritage, and the culture of anecdotes that shape around Nasreddin Hodja is a benefit for all humanity. In this way, he is one of our values that is original, distinctive, and comparative. As a figure, he is a carrier of cultural memory through generations. Having such a value brings some responsibilities. Especially carrying this value to the next generations and promoting it appropriately is severely critical. Additionally, exploring the value of such an asset in the context of cultural memory and cultural tourism is one of our responsibilities. The fact that the gravestone of Nasreddin Hodja is in the Sivrihisar, a part of Eskişehir, and Nasreddin Hodja Events at the international level that is organized by the City Hall of Sivrihisar laid a foundation to be more active in this topic. Therefore, the emergence of sub-symbols related to Nasreddin Hodja has accelerated during this process. In our opinion, studies on Nasreddin Hodja, in order to increase the competitiveness of the city in terms of cultural tourism and cultural economy, contribute to the local and regional economy and to carry the intangible cultural heritage to the future with a visionary perspective, have a great importance for Eskişehir. In this study, the potential and opportunities that Nasreddin Hodja has in cultural tourism and economy will be examined, especially as an Eskisehir’s City symbol.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics