GAYRİMENKUL PAZARLAMA İŞİYLE UĞRAŞANLARA YÖNELİK SWOT ANALİZİ GELİŞTİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-15 09:33:53.0
Language : Türkçe
Konu : Pazarlama
Number of pages: 293-308
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Gayrimenkuller insanoğlunun en temel barınma ihtiyacını karşılayıp, aynı zamanda iyi birer yatırım aracı olarak görülmelerinden ötürü son 20 yıllık süreçte ülkenin ana dinamiklerinden biri haline gelmiş bulunmaktadır. Nüfus hareketlerinin kentleşme oranını arttırması, yaşanan depremler ve eskiyen stoğun yanında yeni üretime sebep olan diğer etmenlerin varlığı, gayrimenkul sektörünün ekonomik bazı dalgalanmalar karşısında bile son döneme kadar popülerliğini sürdürdüğünü göstermektedir. İrili ufaklı, kurumsal veya kurumsal olmayan birçok firma inşaat işiyle uğraşmakta, üretim yapmakta, geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte ve pazarlama aktiviteleri içerisinde yer almaktadır. Bu doğrultuda hem konut üreten firmalar için hem de çoğu yerel bazda tüm gayrimenkul çeşitlerinde faaliyet gösteren emlak danışmanları için dijitalleşmenin her gün üstüne koyarak arttığı mevcut dönemde, yeni nesil gayrimenkul pazarlama faaliyetleri giderek önem kazanmaktadır. Gayrimenkul pazarlama sektörüne dair güçlü ve zayıf pozisyonlara karşılık, muhtemel fırsat ve tehditleri içeren bir SWOT analizi örneği çalışmada tartışılmaktadır. Emlak pazarlama işinin sadece ilan girip beklemekten öte bir faaliyet olduğu, sektördeki birçok etmenden etkilendiği ve sonunda müşteri memnuniyetinin hedef alınması gereken bir anlayışın gerekliliğinden bahsedilmektedir. Gayrimenkul sektörünün birçok disiplinden oluşan kompleks yapısı içerisinde pazarlamayı kolaylaştıran ve zorlaştıran parametrelerin tanımlanması amacıyla geliştirilen niteliksel SWOT matrisi, literatür taraması ve piyasa analizinin değerlendirilmesinden oluşmaktadır. Ayrıcaijital pazarlama tekniklerinin gayrimenkul aracılarına sağlayacağı avantaj ve dezavantajlar yorumlanarak anlatılmaktadır.

Keywords

Abstract

Real estate has become one of the main dynamics of the country in the last 20 years, as it meets the basic needs of human beings for housing and is also seen as a good investment tool. The increase in the rate of urbanization due to population movements, earthquakes and the existence of other factors that cause new production besides the aging stock show that the real estate sector continues to be popular until the last period, even if there are some fluctuations. Many large and small, corporate or non-corporate companies are engaged in construction, producing, continuing development activities and taking part in marketing activities. In this direction, new generation real estate marketing activities are gaining importance in the current period, where digitalization is increasing day by day, both for companies that produce housing and for real estate consultants, most of whom operate in all types of real estate on a local basis. An example of a SWOT analysis including possible opportunities and threats against the strong and weak positions in the real estate marketing sector, is discussed in the study. It is affected by many factors in the sector, and the necessity of an understanding in which customer satisfaction should be targeted at the end. The qualitative SWOT matrix, which was developed to define the parameters that facilitate and complicate marketing within the complex structure of the real estate sector consisting of many disciplines, consists of literature and evaluation of market analysis. In addition, the advantages and disadvantages of digital marketing techniques will provide to real estate agents are explained with commenting.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics