TÜRK BASIN HEYETİNİN HİNDİSTAN’I ZİYARETİ VE TESİRLERİ (1943)

Author :  

Year-Number: 2022-Year: 15 - Number: 92
Yayımlanma Tarihi: 2022-12-23 22:26:01.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 543-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İdeolojik, dinî ve siyasî temelde inşa edilen Türk-Hint ilişkilerinde, karşılıklı diplomatik temasların önemli bir rolü olmuştur. Zira karşılıklı heyetlerin ziyareti sırasında kurulan etkileşimler ve fikir alışverişi, Türk ve Hint milliyetçilerini birbirine yaklaştırdı. Trablusgarp ve Balkan Savaşları’ndan başlamak üzere, Birinci Dünya Savaşı ve Milli Mücadele yıllarında karşılıklı heyetlerin ve aydınların ziyaretleriyle iki ülke aydınları arasında fikri bir ortaklık zemini inşa edildi. Karşılıklı heyetlerin ziyaretleri ikili ilişkileri daha ileri bir noktaya taşıdı. Milli Mücadele Dönemi’nde yoğunlaşan bu etkileşimler 1924’te Halifeliğin kaldırılmasından sonra daha farklı bir yapıda ilerledi. Şöyle ki, yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ve reformları Hindistan’da geniş bir kesim üzerinde tesir uyandırdı. Nitekim kurucu liderler, Mohandes Karamçand Gandhi ve Jawaharlal Nehru’nun yanı sıra Mevlana Ebul Kelam Azad, Muhammed Ali Cinnah gibi Müslüman liderler de Türkiye’de yaşanan gelişmeleri yakından takip etti ve Mustafa Kemal’den övgüyle bahsetti. Bu sırada, Türk aydınının da Hindistan’a ilgisi gittikçe arttı. Karşılıklı diplomatik temaslar, Hindistan’ın İngiltere’nin sömürgesi olması hasebiyle diplomatlar ve diplomatik temsilcilikler yoluyla değil; entelektüeller ve gazeteciler yoluyla sürdürüldü. Hindistan’dan Türkiye’ye gelen çeşitli temsilcilerin ve aydınların yanı sıra 1933 yılında Rauf Orbay ve Halide Edip Adıvar’ın 1935’teki Hindistan ziyaretleri ikili diplomatik temasların en somut örneği oldu. 1943 yılının Ocak-Mart aylarında gerçekleşen Türk Basın Heyeti’nin Hindistan ziyareti de diplomatik ilişkilerde önemli bir yer teşkil etti. Şimdiye kadar yapılan çalışmalarda, bu ziyaretin Türkiye’deki yankılarına odaklanılmış, Hindistan’da uyandırdığı tesirlere çok fazla değinilmemiştir. Bu çalışmanın temel amacı, Ocak-Mart 1943 tarihleri arasında gerçekleşen Türk Gazeteci Heyetinin Hindistan ziyaretinin Türk ve Hint kamuoyundaki yankıları ve Türk-Hint ilişkilerine tesirlerini tespit etmektir. Bu çalışma kaleme alınırken dönemin Hint ve Türk kaynakları mukayeseli bir şekilde kullanılmıştır. 

Keywords

Abstract

Mutual diplomatic contacts played an important role in Turkish-Indian relations, which were built on an ideological, religious and political basis. Because the interactions and exchange of ideas established during the visit of mutual delegations brought Turkish and Indian nationalists closer together. Starting from the Tripoli and Balkan Wars, an intellectual partnership was established between the intellectuals of the two countries through the visits of mutual delegations and intellectuals during the First World War and the National Struggle. The visits of mutual delegations moved the bilateral relations to a further point. Interactions that intensified during the National Struggle progressed in a different structure after the abolition of the Caliphate in 1924. Namely, the newly established Republic of Turkey and its reforms had an impact on a large part of India. As a matter of fact, in addition to the founding leaders, Gandhi and Jawaharlal Nehru, Muslim leaders such as Mevlana Abul Kalam Azad and Muhammed Ali Jinnah closely followed the developments in Turkey and spoke highly of Mustafa Kemal. Meanwhile, the interest of Turkish intellectuals increased towards India. Mutual diplomatic contacts were not carried out through diplomats and diplomatic representations, since India was a British colony; instead it was sustained by intellectuals and journalists. In addition to various representatives and intellectuals who came to Turkey from India, Rauf Orbay's visit to India in 1933 and Halide Edib's visit to India in 1935 were the most concrete examples of bilateral diplomatic relations. The visit of the Turkish Press Delegation to India, which took place in January-March 1943, also played an important role in diplomatic relations. Studies carried out so far have focused on the repercussions of this visit in Turkey. However, the main purpose of this study is to reveal the echoes of the visit to India, which took place between January and March 1943, in the Indian public opinion and its effects on Turkish-Indian relations. For the article, Indian and Turkish sources of the period were used in a comparative way.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics