LAFZİ ANLAM VE HAKİKİ ANLAM ARASINDA KUR’AN

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-04 22:48:19.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 305-312
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

 

Kur'an-ı Kerim ebedi ve muhataplarını aciz bırakan bir kitaptır, o’nun sözleri, sözlerin en güzelidir ve belagati akıllarla kavranamaz, insanlar da böyle güzel sözler söyleyemeye muktedir değildir. Kur'an'ın üslubu dikkat çekici ve olağan dışı bir üsluptur, öyle ki her yerde ve her zamanda, her renkten ve kültürlerden insanlara hitap edebilir. Kur'an'ın kelimeleri, anlam ve delalet yönünden kapsayıcıdır ayrıca cümleye en iyi şekilde bağlanır. Bir kelimenin, anlama fayda sağlayan, söylemin belagatini yükselten ve insanların zihinlerine birçok anlam ve çağrışım açan pek çok delalet olduğunu anlıyoruz. Kuran'daki cümlelere gelince, bunların kelimelerle uyumlu ve iç içe olduğunu, kelimeleri ve harfleri arasında hiçbir uyumsuzluk olmadığını, aksine, herhangi bir kelimenin, cümlelerdeki başka bir kelime ile değiştirilemeyeceğini ve kelimelerin, harflerin ve harekelerin bile birbiriyle bağlantılı olduğunu görüyoruz. Bu harekeleri değiştiremez ve başkalaştıramayız çünkü bu harekeleri değiştirirsek anlamın belagatı azalır. Bu araştırma kelime seçimindeki kuran belagatini basitleştirilmiş bir biçimde sunuyor. Ancak bazı insanlar bu kelimeleri yanlış algılıyorlar. Çünkü bu insanlar, bu kelimeleri günümüzdeki tedahülde olan manalarına göre anlıyorlar. Bu tür kelimeleri anlamadaki hatayı belirlemek için bazı metotlar seçtim. Bu yüzden sözlükte baktığım bu kelimeleri, eski ve modern çağda Arapların konuşmalarında nasıl kullandıklarını ve bu kelimelerin, tefsir, hadis ve eski Arap şiir kitaplarında nasıl geçtiğini takip ediyorum.

Keywords

Abstract

 

The Qur'an is a book that is eternal and incapacitates its interlocutors. It’s words are the most beautiful of words, and his eloquence cannot be grasped by minds and people are not capable of saying such beautiful words. The style of the Qur'an is remarkable and unusual, so it can appeal to people of all colors and cultures, everywhere and at any time. The words of the Qur'an are inclusive in terms of signification and meaning and connection to the sentence in the best way. We see that a word has many indications that benefit the meaning, increase the eloquence of the discourse and open many meanings and connotations to people's minds. As for the sentences in the Qur'an, we see that they are compatible and intertwined with words, there is no incompatibility between their words and letters, on the contrary, any word cannot be replaced by another word in the sentences, and even words, letters, and vowel points are interconnected. We cannot change and alter these vowel points, because if we change these vowel points, the eloquence of the meaning is reduced. This research presents the rhetoric of the Qur'an in word choice in a simplified form. However, some people misunderstand these words. Because these people understand these words according to their current meanings. I have chosen some methods to identify the error in understanding such words. That is why I follow these words that I look up in the dictionary, how Arabs used them in their speech in ancient and modern times, and how these words were used in tafsir, hadith, and old Arabic poetry books.

Keywords