KONUŞMA BECERİSİ VE KONUŞMA BECERİSİNİN BEYİN FIRTINASI YÖNTEMİNE GÖRE EĞİTİMİ / مهارة التحدث وآلية تدريسها وفق استراتيجية العصف الذهني

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-24 19:51:39.0
Language : Arapça
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 173-188
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, konuşma becerisi ile beyin fırtınası yöntemi hakkında birtakım bilgiler sunarak ilgili yöntemin, konuşma becerisi eğitiminde kullanılması hususunda detaylı bilgiler vermeyi amaçlamaktadır. Çalışma, dil eğitimi veren tüm eğitim kurumlarını yakından ilgilendiren; dinleme, okuma ve yazma gibi temel dil becerilerinden biri olan konuşma becerisini konu edinmesi ve bu becerinin eğitiminde klasik eğitim standartlarıyla sınırlı kalmayan modern bir eğitim yöntemi olan beyin fırtınası yönteminin benimsemesi açısından önem arzetmektedir. Çalışma, betimsel araştırma metodunu izleyerek beyin fırtınası yöntemi ve konuşma becerisi ile bunlara bağlı alt konuları tafsilatlı bir açıklamaya tabi tutmuştur. Aynı şekilde bu yöntemin konuşma becerisi eğitiminde kullanılması hakkında detaylı bilgiler vermiştir. Çalışmada birtakım sonuçlara ulaşılmış olup bir kısmını şu şekilde sıralamak mümkündür: Konuşma, belirli unsurlara dayalı olan, organize bir süreçtir. Konuşma becerisinin de kendisine özgü birtakım becerilerin olduğu anlaşılmıştır. İletişim öğelerinin; yalnızca gönderici, alıcı, ileti, kanal ve çevre gibi beş öğeyle sınırlı olması gerektiği kanaati hasıl olmuştur. Beyin fırtınasının; değerlendirmeyi geciktirme, sınırsız düşünme, nitelikten önce nicelik, fikir kombinasyonu ve geliştirilmesi gibi temel ilkeleri bulunup uygulanmasında beş adımın izlenilmesi gerektiği saptanmıştır. Öte yandan beyin fırtınasının, konuşma becerisi eğitiminde başarılı bir şekilde tatbik edilebilmesi için birtakım faktörler tespit edilmiştir.

 

ملخَّص

يهدف هذا البحث إلى توضيح مهارة التحدث وما يتعلَّق بها من معلومات ثانويةٌ لها ارتباطٌ وثيق بمهارة التحدث متبوعاً ببيان استراتيجية العصف الذهني؛ وذلك بغرض بيان توظيفها في تدريس مهارة التحدث. ترجع أهمية البحث إلى كونه يهتمُّ بمهارة تسعى إلى تحقيقها والرقيِّ بها كافة المؤسسات المهتمَّة بتعليم اللغات البشرية بجانب كل من مهارات الاستماع والقراءة والكتابة، وإلى كونه يعتني باستراتيجية تعليمية حديثة غير مقتصرةٍ على المعايير التقليدية. يتَّبع البحث المنهج الوصفي، فيصف كلاً من مهارة التحدث واستراتيجية العصف الذهني بصورة مفصَّلة، ثم ينتقل إلى بيان توظيف استراتيجية العصف الذهني في تدريس هذه المهارة. ولقد خلص البحث إلى نتائج من أبرزها: ظهر أن التحدث عملية منظَّمة يعتمد في حدوثه على: الاستثارة، والتفكير، وصياغة الألفاظ، والنطق، وأن مهارة التحدث أيضاً لها مجموعة من مهارات تطلق عليها مهارات مهارة التحدث. وترجَّح أن تكون عناصر الاتصال مقتصرة على: المرسِل، والمستقبل، والرسالة، وقناة الاتصال، وبيئة الاتصال دون غيرها. تبيَّن أن مبادئ العصف الذهني مشتملة على: إرجاء التقويم، وإطلاق حرية التفكير، والكمِّ قبل الكيف، والبناء على أفكار الآخرين، وأن لها خطواتٍ تطبيقيةً تمثَّلت في: طرح المشكلة، وبَلْوَرة المشكلة، وتهيئة جوِّ الإبداع، وتوليد الأفكار بخصوص المشكلة، وجلسة التقويم، إضافةً إلى وجود عوامل تعين على إنجاح توظيفها في تدريس مهارة التحدث.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، تعليم اللغة العربية، طرائق التدريس، استراتيجية العصف الذهني، مهارة التحدث.

Keywords

Abstract

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics