ULUSLARARASI TİCARET ÜZERİNDEKİ KISITLAMALAR VE EKONOMİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-27 11:23:13.0
Language : Türkçe
Konu : Maliye
Number of pages: 339-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Uluslararası ticaret, ülkeler arasındaki mal ve hizmetlerin dolaşımını ve yatırımı sağlar. Bu doğrultuda dış ticaret ülkelerin ekonomik büyümesini ve gelişmesini desteklerken, aynı zamanda ülkeler arasındaki ticaretin rekabetçi ve adil olmasını sağlamak amacıyla devletler uluslararası serbest ticareti destekleyen hukuk kurallarını benimsemelidir. Küreselleşme sonucu, ticaret hacmi giderek artmıştır. Ancak, devletler iç piyasalarını korumak amacıyla dış ticareti kısıtlayıcı araçlar kullanabilmektedir. Ticaret kısıtlamaları, gümrük tarifeleri, ithalat-ihracat kotaları, vergi ve harçlar, döviz kuruna müdahale ve sanayi politikaları gibi tedbirlerdir. Uluslararası serbest ticareti kısıtlayan bu devlet müdahaleleri ülkeler arasındaki ticaretin azalmasına sebebiyet verebilmektedir. Bu regülasyonlar ülkelerin dış ticaret açıklarının artmasına ve büyüme hızlarını yavaşlamasına ve ülkeler arasındaki ticaretin daha az verimli hale gelmesine yol açabilmektedir. Bu sınırlamalar ayrıca, ülkelerin üretim maliyetlerinin artmasına ve maliyet enflasyonuna neden olabilmektedir. Ticaret kısıtlamaları ayrıca ülkeler arasındaki ticaretin daha az etkili hale gelmesine neden olur. Bu durum, ülkelerin dış ticarette daha az rekabetçi hale gelmelerine ve daha az inovasyon ve teknoloji üretmelerine neden olabilmektedir. Dolayısıyla uluslararası ticaretin devlet müdahaleleri ile kısıtlanması ülkelerin ekonomik büyüme potansiyelini azaltacak bir unsurdur. Devletlerin rolü uluslararası ticaret için önemlidir. Devletler, dış ticareti kısıtlamak yerine, desteklemek konusunda politikalar izlemelidir. Bu, ülkelerin ekonomik büyüme potansiyelini arttırırken, aynı zamanda ülkeler arasındaki ticaretin rekabetçi ve adil olmasını sağlayacaktır. Devletlerin serbest ticaret anlaşmalarına taraf olması, ülkeler arasındaki ticareti serbestleştirerek ticareti daha verimli hale getirebilir.

Keywords

Abstract

International trade facilitates the circulation and investment of goods and services between countries. In this regard, foreign trade supports the economic growth and development of countries, while at the same time, states should adopt international trade laws that support fair and competitive trade between countries. As a result of globalization, the volume of trade has gradually increased. However, states may use restrictive tools for foreign trade to protect their domestic markets. Trade restrictions can include tariffs, import-export quotas, taxes and fees, currency intervention, and industrial policies. These state interventions that limit international free trade can cause a decrease in trade between countries. These regulations can lead to an increase in a country's trade deficits and slow down growth rates and make trade less efficient between countries. These restrictions can also cause an increase in production costs and cost inflation in countries. Trade restrictions also make trade between countries less effective. This situation can cause countries to become less competitive in foreign trade and produce less innovation and technology. Therefore, restricting international trade with state interventions is a component that reduces the economic growth potential of countries. The role of governments is important for international trade. Governments should follow policies that support, rather than restrict, foreign trade. This will increase the economic growth potential of countries while also ensuring fair and competitive trade between countries. Governments participating in free trade agreements can liberalize trade between countries and make it more efficient.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics