TERCÜMEDE ANLAM VE BAĞLAMIN ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-08-04 22:49:33.0
Language : Arapça
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 101-106
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

أثر الدلالة والسياق في الترجمة

الملخص

تناقش هذه الدراسة موضوع الدلالة وأهميته في الترجمة، فكما نعرف أنه بقدر ما يكون المترجم حاكما المعنى بقدر ما تكون ترجمته صحيحة ودقيقة، ودلالة الكلمة يمكن أن تُفْهَم خطأً ويؤدي ذلك إلى ترجمة خاطئة وغير صحيحة. وموضوع الدلالة من الموضوعات التي انشغل بها كثير من علماء اللغة والباحثين وخصوصاً أن كثيراً من المفردات العربية تغيرتْ دلالتها عما كانتْ عليه في القديم، فالعرب في القديم استخدموا بعض الكلمات بدلالات معينة ثم تغيرت هذه الدلالات نتيجة للزمن والمكان والأحداث وتطور الحياة الاجتماعية والاقتصادية والطبية والسياسية. من جهة أخرى فقد انتقلتْ بعض الكلمات من لغات إلى لغات أخرى، وقد تغيرت هذه الدلالات من اللغة المصدر إلى اللغة الهدف، فربما تغيّر معناها تماماً وربما تغيّر معناها جزئيّاً وربما تغير معنى الكلمة إلى معنى آخر ربما يكون مضاداً لمعنى الكلمة في لغتها المصدر. والدلالة ترتبط بالسياق أيضاً، فكما نعرف أن الكلمة ربما يكون معناها في سياق محتلف عن معناها في سياق آخر، وذلك لأن الكلمة يكون لها معاني مجازية، فمرة تُستَخدَم في معنى ومرة تُسْتَخْدَم في معنى آخر. وهذا البحث سيحاول إيجاد علاقة بين السياق والدلالة والترجمة.

الكلمات المفتاحية: اللغة العربية، الدلالة، السياق، الترجمة، اللغة الهدف، اللغة المصدر.

 

Bu çalışma, tercümede anlam ve anlamın önemi hakkındadır. Bildiğimiz üzere çevirmen ne kadar anlama hakim olmaz ise yaptığı çeviri de o kadar doğru ve isabetli olmaz ayrıca kelimenin anlamı yanlış anlaşılabilir, bu da yanlış ve hatalı bir çeviriye yol açmaktadır. Anlam konusu, özellikle Arapça kelimelerin birçoğunun eski anlamının değişmesi nedeniyle birçok dilbilimci ve araştırmacının meşgul olduğu konulardan biridir. Daha sonraları bu anlamlar zaman, mekan, olaylar, sosyal, ekonomik, tıbbi ve politik hayatın gelişmesi sonucunda değişmiştir. Öte yandan bazı kelimeler bir dilden diğer dile geçmiştir ve bu anlamlar kaynak dilden hedef dile dönüşmüştür. Anlamı tamamen değişebileceği gibi, kısmen de değişebilir ayrıca kelimenin anlamının, kaynak dildeki anlamına zıt olabilecek başka bir anlama dönüşmesi de mümkündür. Anlam bağlamla da ilişkilidir çünkü bir kelimenin anlamının başka bir bağlamdaki anlamından farklı olabileceğini , kelimenin mecazi anlamları olduğunu ve bu nedenle bir anlamda veya başka anlamlarda kullanılabileceğini biliyoruz.Bu araştırma bağlam, anlambilim ve çeviri arasındaki ilişkiyi bulmayı amaçlamaktadır.

 

 

Keywords

Abstract

This study is about meaning and the importance of meaning in translation. As we all know, if the translator does not know the meaning, his translation will not be accurate, and the meaning of the word can be misunderstood, which leads to an incorrect and erroneous translation. The issue of meaning is one of the issues that many linguists and researchers are busy with, especially because the old meaning of many Arabic words has changed. Later on, these meanings have changed as a result of time, place, events, development of social, economic, medical and political life. On the other hand, some words have passed from one language to another and these meanings have been transformed from the source language to the target language. Its meaning can change completely or partially, and it is also possible for the meaning of the word to change into another meaning that may be opposite to the meaning in the source language. Meaning is also related to context because we know that the meaning of a word may differ from its meaning in another context, the word has figurative meanings and therefore can be used in one sense or another.This research aims to find the relationship between context, semantics and translation.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics