ELBEY SÜLEYMANLI’NIN ATEİSTİN ALLAH’I ROMANINDA ÖLÜM KORKUSU, REENKARNASYON, YARADAN-ZAMAN FELSEFESİ, YALNIZLIK VE ÖZ FARKINDALIK

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-30 10:55:30.0
Language : Türkçe
Konu : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları
Number of pages: 117-126
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Azerbaycan yazarı Elbey Süleymanlı’nın ilk romanı Ateistin Allahı’dır. Roman ruh göçü, ebedi hayat, tasavvuf, Yaradan, zaman, şeytan, ihanet, sadakat, sevgi, güç, egemenlik, bilim, itaatkârlık, modern kölelik, Âli hâkimiyet, Âli maksat gibi geniş konu yelpazesine sahiptir. Romanda dünya düzenindeki birçok olaya farklı açıdan bakan yazar, güncel ve siyasi olayların yanı sıra, mitolojiyi de eserinde zarif bir motif olarak işlemiştir.

Eserde iki zıt kutbu temsil eden Henri Rotstar’la Cavad Süleymanlı’nın hayatı, istek ve amaçları anlatılır. Henri maddiyatın ve gücün, Cavad maneviyatın sembolüdür. Henri Rotstar dünya genelindeki hâkimiyetini koruma ve devam ettirmek için ebedi yaşamak ister. Tasavvufa benzer bir dini mezhep yaratan Cavad ve arkadaşları dinin insanların yaşadığı çağa göre gelişmesi fikrini savunup dine olan bakış açısını yenilemek isterler. Lakin onların bu düşüncesi kabul görmez, Cavad ve arkadaşları hapsolurlar.

Uzun yıllardır ölümsüz olmayı arzu eden Henri, bütün ünlü bilim adamlarını onun biyoloji enerjisine uygun biyoloji enerji, yani ruh aramaya ve ruh göçü vasıtasıyla yeni, genç bedende yaşamına devam etmeye seferber eder. Uzun süren aramaların sonucunda genç mahpus Cavad’ın ruhu Henri’nin ruhuna uygun gelir. Henri Rotstar reenkarnasyon yoluyla ruhunu Cavad’ın genç bedenine göçürerek ölümsüz olmak ister. Çevrilme sırasında beklenmeyen bir aksilik yaşanır. Zaman içinde Henri görünüş ve hafıza olarak Cavad’a dönüşür. Fakat maneviyatı ilahi sevgiyle anlam kazanan ruh artık Şeytani bir varlıktır.

Keywords

Abstract

The god of Atheist is the first novel of Elbey Suleymanli.  The work has a wide range of topics such as transmigration, eternal life, Sufism, Creator, Time, Satan, betrayal, loyalty, love, power, sovereignty, science, obedience, modern slavery, and supreme domination. The author, who looks at many events from different perspectives in the novel, used mythology as a motif in his work, as well as current and political events.

In his work, author mentions the life, wishes and goals of Henri Rotstar and Cavad Süleymanlı, who represent two opposite poles. Henri is the symbol of materiality and power, while Javad is the symbol of spirituality. Henri Rotstar wishes to live forever in order to preserve and maintain his dominance around the world. Cavad and his friends, who created a religious sect similar to Sufism, want to renew their perspective on religion by defending the idea that religion should develop according to the age in which people lived. However, their idea is not accepted, and Cavad and his friends are imprisoned.

Desiring to be immortal for many years, Henri mobilizes all the famous scientists to continue his life in the new, young body through the search for the new soul. As a result of long searches, the spirit of the young prisoner Cavad fits the spirit of Henri.  Henri Rotstar wishes to become immortal by reincarnating his soul into the young body of Javad.  An unexpected problem occurs during the transformation.  In time, Henri transforms into Javad in appearance and memory.  But the soul, whose spirituality gains meaning with Divine love, is now a Satanic being.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics