FUTBOL TARAFTARLARININ PANDEMİ KISITLAMALARI DÖNEMİ TARAFTARLIK DENEYİMLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 94
Yayımlanma Tarihi: 2023-03-22 13:20:36.0
Language : Türkçe
Konu : Spor Bilimleri
Number of pages: 383-392
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Giriş ve Amaç: Türkiye’de ilk Covid-19 vakasının açıklanmasından sonra 12 Mart 2020’de maçların seyircisiz oynanması kararı alınmış, 19 Mart 2020 tarihinde ise Türkiye Futbol Süper Ligi’nin ertelenme kararı açıklanmıştır. 12 Haziran 2020’de maçlar başlamış ve sezon seyircisiz olarak tamamlanmıştır. 2020-2021 sezonunun ilk yarısı da seyircisiz oynanmıştır. 2021-2022 sezonu ise tribünlerin %50 kapasite ile açılması kararıyla başlamış, 9 Kasım 2022 tarihinden itibaren tribünlere %100 kapasite ile seyirci alınmaya başlanmıştır. Bu araştırmanın amacı, pandemi kısıtlamalarından önce ve kısıtlamalardan sonra stadyumlarda maç izleyen futbol taraftarlarının pandemi kısıtlamaları dönemindeki deneyimlerini araştırmaktır.

Yöntem: Bu çalışma tarama modeli ile yapılmış nicel bir araştırmadır. Tarama modelinde cevaplar sıklık dereceleri ve yüzdeler şeklinde raporlanır ve bu model birçok bilginin bir arada sunulabilmesi açısından avantajlıdır. Araştırma kapsamında pandemi kısıtlamalarından önce ve sonra futbol stadyumlarında maç izleyen toplam 292 taraftara ulaşılmıştır. Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilen sorular araştırmacılar tarafından oluşturulan 26 soruluk bir soru havuzu içerisinden alanda uzman 3 akademisyenin görüşleri de alınarak belirlenmiştir. Bu araştırmada katılımcılara demografik özelliklerine yönelik 7 soru ile 5’li likert tipinde hazırlanmış 20 sorudan oluşan “pandemi kısıtlama deneyimlerini” öğrenmeye yönelik anket uygulanmıştır. Veriler Google Formlar aracılığıyla elde edilmiştir. Oluşturulan anket linki futbol taraftarlarının sosyal medya gruplarında paylaşılmıştır. Veriler SPSS 25.0 paket programında analiz edilmiştir.

Bulgular ve Sonuç: Katılımcıların çoğu erkek (%90,4), 20-29 (%41,1) ve 30-39 (%41,1) yaş grubunda, 00FCniversite mezunu (%54,1), 15000 TL ve üzeri aylık gelire sahip (%30,1), Galatasaray taraftarı (%28,8), takımının maçlarını stadyumda ayda 4 kez ve daha fazla izleyen (%69,9) kişilerdir. Futbol taraftarlarının tribünlerde maç izleyememekten (x̄=4,32) ve takımını destekleyememekten üzüntü/acı duydukları (x̄=4,31), stadyumda maç izlemeyi özledikleri (x̄=4,47), takımlarından haberdar olmaya çalıştıkları (x̄=4,53), kısıtlamaların olduğu dönemde de takımının maçlarını televizyondan takip ettikleri (x̄=4,58) öne çıkan sonuçlar olmuştur. Ayrıca taraftarların futbolu güzelleştiren bir unsur olduğunu düşündükleri (x̄=4,82) analiz sonucunda öne çıkan ifadelerden bir diğeridir.

Keywords

Abstract

Introduction and Aim: After the first Covid-19 case was announced in Turkey, it was decided to play the matches without spectators on March 12, 2020, and the decision to postpone the Turkish Football Super League was announced on March 19, 2020. On June 12, 2020, the matches started and the season was completed without spectators. The first half of the 2020-2021 season was played without an audience. The 2021-2022 season, on the other hand, started with the decision to open the stands with 50% capacity, and as of 9 November 2022, spectators began to be admitted to the stands with 100% capacity. The purpose of this research is to investigate the experiences of football fans watching matches in stadiums during the pandemic restrictions period before and after the pandemic restrictions.

Method: This research is quantitative research conducted with the survey model. In the survey model, the answers are reported as frequencies and percentages, and this model is advantageous in terms of presenting a lot of information together. Within the scope of the research, a total of 292 fans who watched the match in football stadiums before and after the pandemic restrictions were reached. The questions asked to the participants within the scope of the research were determined by taking the opinions of 3 academicians who are experts in the field from a pool of 26 questions created by the researchers. In this study, a questionnaire consisting of 7 questions and a 5-point Likert type and 20 questions about the demographic characteristics of the participants was applied to learn about their experiences of pandemic restrictions. Data were obtained via Google Forms. The created survey link was shared in the social media groups of football fans. The data were analyzed in SPSS 25.0 package program.

Results and Conclusion: Most of the participants are male (90.4%), 20-29 (41.1%) and 30-39 (41.1%) age group, university graduate (54.1%), monthly income of 15000 TL or more (% 30.1%, Galatasaray supporters (28.8%), those who watch their team's matches 4 or more times a month (69.9%), and those who follow their team's matches at least once a month (62.3%) in the stadium. Football fans are sad about not being able to watch the match in the stands (x̄=4.32) and not being able to support their team (x̄=4.31), they miss watching the match in the stadium (x̄=4.47), and they try to be aware of their teams (x̄=4.53). The prominent results were that they followed the matches of their team on television during the period of restrictions (x̄=4.58). In addition, it is another statement that stands out as a result of the analysis, which the fans think is an element that makes football beautiful (x̄=4.82).

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics