ORTADOĞU'DA EKONOMİK ÇATIŞMA ALANLARI: LİBYA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-22 23:28:08.0
Language : İngilizce
Konu : Uluslararası Ticaret
Number of pages: 383-402
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Libya, 1970'li yıllarda Türk müteahhitlerinin uluslararası açılımına temel teşkil etmesi nedeniyle, günümüze taşınan tarihi ve kültürel bağlara sahip olmasının yanı sıra, şu anda Türkiye için de önemli bir konuma sahiptir. Bu araştırmada, Libya'nın ekonomik dinamiklerini, yatırım fırsatlarını ve gelecekteki potansiyellerini anlamak için bölgeyle ilgili mevcut koşulları ortaya koymak adına Libya'ya dair kısa bir genel bakış özet olarak verilmiştir. Libya'daki yatırım ortamı, ülkenin somut ekonomik üretim ortamı yaratmak için finansal girişlere/akışlara olan ihtiyacının bir sonucu olarak daha fazla önem kazanmaktadır. Libya’daki ekonomik dinamiklere dair mevcut resmi kavramak için bu makalede uluslararası kuruluşlardan ve devlet kurumlarından alınan ikincil veriler kullanılmıştır. Makalede ortaya konmaya çalışılan analizler ve çıkarımlara dair araştırma yaklaşımı olarak kavramsal çerçeve yöntemi kullanılmış ve bu bağlamda araştırma çerçevesi oluşturulmuştur. Bu araştırmada, aynı zamanda Libya ekonomisinin güçlü yönleri ve sınırlılıkları da vurgulanarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Yukarıda belirtilen veriler, Orta Doğu'da yer alan bir ülke olan Libya'ya özgü ekonomik çatışma bölgelerini göstermek üzere incelenmiştir. Geniş bir alana yayılacak olan gelecekteki Libya’nın küresel ticaret ağları çerçevesinde Libya'nın Türkiye, Almanya, Çin ve İspanya için önemli fırsatlar sunduğu bilinmektedir. Gelişmekte olan ekonomiler arasında önde gelen ülkelerden biri olan Türkiye için ise Libya ve bulunduğu bölge hem jeopolitik hem de ekonomik açıdan büyük önem teşkil etmektedir.

Keywords

Abstract

Libya has an important place for Turkey currently, as well as inherited historical and cultural ties brought to the present as it was the starting point of Turkish contractors' 1970s-era international development. In this paper a brief overview of Libya has been given to set forth current circumstances related to the region to understand the economic dynamics, investment opportunities and future potentials of Libya.  Since Libya needs capital flows to improve and develop concrete economic production investment climate has become an important issue. In this paper; secondary data derived from international organizations and national authorities; used to understand the current picture of Libyan economic insights. The research methodology of the paper has been designed as conceptual framework to establish the research framework. Strengths and weaknesses of Libyan economics have also been showed in this paper. Abovementioned data have been analyzed to show the economic conflict areas in the Middle East specific to Libya. It has been understood that Libya presents great opportunity for Turkey, Germany, China and Spain within the context of international trade which spreads over a wide area for upcoming era. Since Turkey is one of the prominent emerging economies such an opportunity makes Libya and the region important both geopolitically and economically.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics