BATI MÜZİĞİ BESTEKÂRLARININ DOĞUYA İTHAF EDİLEN ESERLERİ

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-20 00:10:49.0
Language : Türkçe
Konu : Müzik
Number of pages: 211-228
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Batı müziği bestekârlarının bazı eserlerini dinlediğimizde şark mûsikîsine ait ezgilerin olduğu ve bu doğrultuda Klasik Batı müziği bestekârlarının Türk ve doğu mûsikîsi ezgilerini anımsatan birçok eseri olduğu bilinmektedir. Bu doğrultuda “Batı Müziği Bestekârlarının Doğuya İthaf Edilen ve Doğudan Esinlenerek Oluşturdukları Eserler” adı altında yaptığımız bu çalışmada, öncelikle ithaf yapmış olduğunu tespit ettiğimiz August D’adelburg, Franz Liszt, Johann Strauss (Oğul), Isaac Strauss, Eduard Strauss, Leo Fall, Giuseppe Verdi, Henri Herz, Joseph Lombardi, Henrı Wıeuxtemps, Modest Mussorgsky, , Carl Maria Von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart, Georges Bizet, Carl Czerny, Giuseppe Donizetti, Elıas Parısh Alvars, Johann Strauss (Baba), Callisto Guatelli Paşa, Gioacchino Rosssini, John Baptist Cramer, Jan Ladislav Dussek, Leopold De Meyer, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Handel, Rimski-Korsakov isimli Klasik Batı müziği bestekârları hakkında genelden özele doğru olacak şekilde bilgiler verilerek ithaf yapılan eserler paylaşılmış, böylelikle mevzu bahis eserler ve bestekârları “Batı Müziği Bestekârlarının Doğuya İthaf Ettikleri ve Doğudan Esinlenerek Oluşturdukları Eserler” adı altında literatür tarama yöntemi kullanılarak 17. Yüzyıl’dan 20. Yüzyıl’a kadar olan dönemi kapsayacak şekilde, tarihsel ve sistematik müzikoloji çerçevesinde tek bir çalışma altında toplanmış bulunmaktadır.

Araştırmaya konu olan çalışmamız, müzik alanı için yeni araştıma ve derleme çalışmalarına yol göstereceği gibi müzikoloji alanına da katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda bu tip çalışmalar için hangi eserlerin referans alınması hususunda da önemli rol oynayacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

When we listen to some of the works of western music composers, it is known that there are melodies belonging to oriental music, and in this direction, classical western music composers have many works that remind of Turkish and eastern music melodies. In this direction, in this study, which we have done under the title of "Compositions Dedicated to and Inspired by the East by Western Music Composers", we have primarily dedicated August D’adelburg, Franz Liszt, Johann Strauss (Sun), Isaac Strauss, Eduard Strauss, Leo Fall, Giuseppe Verdi, Henri Herz, Joseph Lombardi, Henrı Wıeuxtemps, Modest Mussorgsky, Wolf, Carl Maria Von Weber, Wolfgang Amadeus Mozart , Georges Bizet, Carl Czerny, Giuseppe Donizetti, Elıas Parısh Alvars, Johann Strauss (Father), Callisto Guatelli Paşa, Gioacchino Rosssini, John Baptist Cramer, Jan Ladislav Dussek, Leopold De Meyer, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich Handel, Rimski-Korsakov by giving information about the Classical Western Music Composers named , from the general to the specific, the dedicated works were shared, thus, the works in question and their composers were analyzed from the 17th century to the 20th century by using the literature review method under the name of "Compositions Dedicated to and Inspired by the East by Western Music Composers". It has been gathered under a single study within the framework of historical and systematic musicology to cover the period.

Our study, which is the subject of the research, will not only lead to new research and compilation studies in the field of music, but will also contribute to the field of musicology. It is also thought that it will play an important role in determining which works will be taken as reference for such studies.

Keywords