CORMAC MCCARTHY’NİN YOL ESERİNDE DOĞANIN TASVİRİ

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Number of pages: 139-156
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma, Amerikalı yazar Cormac McCarthy'nin Yol (2006) eserinde doğa, doğa ve insan uygarlığı arasındaki karşılıklı ilişki tasvirini ekoeleştiri açısından incelemeyi amaçlamaktadır. Romanda, McCarthy isimsiz bir baba ve isimsiz oğlunun post-apokaliptik bir dünyada hayatta kalmak için verdiği mücadeleyi anlatmaktadır. Bilinmeyen bir felaket dünyayı, kara, deniz ve havayı içeren çevreyi harap etmiş ve insan uygarlığını yok etmiştir. Baba ve oğlu, hayatta kalmak ve daha iyi bir yaşam şansı elde etmek için güney sahiline giden bir yolu izlemişlerdir.  Onların yoldaki seyahati sayesinde, McCarthy doğanın ve yaşamın sonu görüşünü iletmiştir, yeryüzü post-apokaliptik yaban olarak tasvir edilmiştir, bu yabanilik, ana karakterlerin hayatta kalma mücadelelerini verdikleri soğuk, gri, , ıssız, yanmış, yaşanmaz ve ölen bir sahne olarak tasvir edilmiştir. Dahası, ana karakterlerin kanunsuz çeteler, yamyamlık, şiddet ve açlık gibi birçok engelle karşılaştığı insan medeniyetinin ilkel bir duruma düşüşünü tasvir etmiştir. McCarthy, insanlığı ve insan uygarlığını doğadan üstün gören insan merkezci iddialara meydan okuyup, geleneksel kültür ve doğa ikiliği arasındaki kesin ayrımı ortadan kaldırarak çevreyle ilgili bir bilinç yaratmayı hedeflemiştir. Onun doğa yazıları, insanın yaradılışın birbiriyle olan ilişkisini görmezden gelmesinin sonuçlarıyla ilgilidir, insanın hayatta kalabilmesi için tüm insan olmayan varlıklara bağımlılığını fark etmesi ve işleyen ekosistemle uyum içinde yaşaması gerektiğini vurgulamıştır.

Keywords

Abstract

This study aims to analyse the portrayal of nature, the interrelatedness of nature and human civilization in The Road (2006) by American writer Cormac McCarthy from the perspective of ecocriticism. In the novel, McCarthy presented an unnamed father and his unnamed son’s struggle to survive in a post-apocalyptic world. An unknown catastrophe devastated the earth, the whole environment including the land, sea and air and dissolved the human civilization. The father and the boy took a journey to the southern coast in hope to survive and find a better life. Through their journey on the road, McCarthy delivered his vision of the end of nature and life, the earth was portrayed as a post-apocalyptic wilderness, it was cold, grey, desolate, charred, uninhabitable and dying stage on which the main characters struggle to survive. Also, he portrayed the human civilization falling into a primordial state in which the main characters faced many obstacles such as the lawless bands, cannibalism, violence, and starvation. McCarthy intended to create an ecological consciousness by challenging anthropocentric claims to view human beings and human civilization as superior to nature and blurring the traditional boundaries of culture and nature. His writing of nature was related to the consequences of human beings’ ignorance of the interrelatedness of the creation, he emphasized human beings’ need to realize their dependency on all non-human beings and live in concert with functioning ecosystem in order to survive.

Keywords