SOSYAL FOBİ VE BİLİŞSEL DAVRANIŞÇI TERAPİSİ ÜZERİNE SİSTEMATİK DERLEME

Author:

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 95
Yayımlanma Tarihi: 2023-07-11 10:20:00.0
Language : Türkçe
Konu : Psikoloji
Number of pages: 481-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu derleme çalışmasının amacı sosyal fobi yaşayan bireylerde Bilişsel Davranışçı Terapinin kullanımını incelemektir. Yapılan bu çalışama da sistematik derleme yöntemi kullanılmış olup saha çalışması ya da herhangi bir ölçek kullanılmamıştır. Sadece Türkçe ve İngilizce dilinde ele alınan çalışmalar 2005-2020 yılları arasındadır. Bu çalışmalar araştırma makalelerinden oluşmaktadır. Bu araştırma çalışmaları Şubat, 2023 ve Mayıs, 2023 olmak üzere iki aşamada gerçekleşmiştir. Yapılan literatür taraması sonucunda 6 çalışma ele alınmıştır. Ele alınan bu 6 çalışmanın sonucunda Bilişsel Davranışçı Terapinin iyileşmeyi hızlandıran ve kısa süre içerisinde sonuca ulaşma yönünden faydalı bir yöntem olduğu görülmüştür. Bilişsel Davranışçı Terapi uygulandıktan sonra kişinin baş etme becerilerinin arttığı ve belirtileri büyük oranda azaldığı görülmüştür. Yapılan araştırmalara göre BDT’nin sosyal fobiyi, diğer tedavi yöntemlerine göre daha hızlı iyileştirdiği görülmüştür. Ülkemizde de bilişsel davranışçı terapi kullanımı yaygındır. Avrupa ülkelerine baktığımızda sosyal fobi ile ilgili yapılan çalışmalar, klinik gözlemler oldukça fazladır. Literatüre bakıldığında Türkiye’de sosyal fobi ile ilgili yeterli sayı ve genişlikte çalışma yapılmadığı görülmüştür. Ülkemizde de BDT ile ilgili daha fazla çalışma yapılıp, Bilişsel davranışçı terapi günümüzde kullanılan halinden daha yaygın bir hale gelebilir. Klinisyenler de bilişsel davranışçı terapiyi kullanarak, hastalarda sosyal fobi belirtilerini, hızlı ve etkili bir biçimde tedavi ettiği düşünülebilmektedir.  Sosyal fobide, Bilişsel Davranışçı Terapi yönteminin kullanılması oldukça faydalıdır.

Keywords

Abstract

The aim of this review is to examine the use of Cognitive Behavioral Therapy in individuals with social phobia. In this study, the systematic compilation method was used, and no field study or any scale was used. Only studies in Turkish and English are between the years 2005-2020. These studies consist of research articles. These research studies were carried out in two phases as February, 2023 and May, 2023. As a result of the literature review, 6 studies were discussed. As a result of these 6 studies, it has been seen that Cognitive Behavioral Therapy is a useful method that accelerates recovery and achieves results in a short time. After Cognitive Behavioral Therapy was applied, it was observed that the coping skills of the person increased and the symptoms were greatly reduced. Studies have shown that CBT improves social phobia faster than other treatment methods. Cognitive behavioral therapy is widely used in our country. When we look at European countries, studies and clinical observations on social phobia are quite high. When the literature is examined, it is seen that there are not enough number and wide studies on social phobia in Turkey. Cognitive behavioral therapy may become more common than it is used today, by conducting more studies on CBT in our country. Clinicians can also think that by using cognitive behavioral therapy, they treat the symptoms of social phobia in patients quickly and effectively. In social phobia, the use of Cognitive Behavioral Therapy method is very useful.

Keywords