FRİDA KAHLO’NUN ETNİK GİYSİLERİNİN RESİMLERİNE YANSIMASI, İKONOGROFİSİ VE MODAYA ETKİSİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-23 23:43:54.0
Language : Türkçe
Konu : Resim
Number of pages: 59-80
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Frida Kahlo, Meksika’nın İspanyol öncesi yerli kültürlerini birleştiren geleneksel sanata ve eserlere odaklanmıştır. Romantik bir milliyetçilik olan Mexicanidad'dan (Ulusal bir kimlik yaratmak ve Meksikalılık bilinci) ilham alarak, yerli Aztek sanatını temalarında ve sembollerinde kullanması, Kahlo'nun resimlerini hem politik hem de kültürel kılmıştır. Kahlo’nun 1925’de geçirdiği kaza, onu trajik hayat öyküsünde kendisiyle kalmaya zorlamış ve sanatın iyileştirici etkisi ile dev bir sanatçı olmasında etkili olmuştur. 20. yüzyıl bir dizi toplumsal ve ulusal kurtuluş devrimine tanık olmuştur. Bu yüzyılın devrimi Meksika Devrimi’dir. Devrimin lideri Emilliano Zapata, ölünceye kadar yoksul Meksika köylülerinin toprak ve özgürlük talepleri için mücadele etmiştir. Bu mücadelede Meksikalı ressamlar, halkla iç içe yaşayarak, gelişen sanat anlayışına bağlı kalmışlardır.  Kahlo’nun hem kişiliğinde hem de sanatında eşi komünist ressam Diego Rivera büyük önem taşımıştır. Çocuklara karşı büyük bir sevgi besleyen Kahlo’nun dört adet çocuk portresi oldukça başarılıdır. Bazen yakın arkadaşlarından olan kadınları bazen de yerli kadınları resmetmiştir. Kahlo’nun resimleri incelendiğinde doğaya karşı da büyük bir ilgi duyduğu anlaşılmıştır. Maymunlar, papağanlar, geyikler, bitkiler, çiçekler resimlerinde geniş yer bulmuştur. “Meksika ve ABD Sınırında Otoportre (1932)” ve “Marksizim Hastalara Sağlık Verecek (1954)” isimlerinde, siyasi kimliğini yansıtan resimleri de bulunmaktadır. Araştırmanın problemi, Frida Kahlo’nun ülkesi Meksika’nın yaratıcı kimliğinin modaya ilham kaynağı olmasıdır. Kahlo, sanat ve etnik kültürde halkla iç içe yaşamış ve toplumsal zenginlikleri ikonografik portrelerine yansıtabilmiştir. Yöntem olarak, genel tarama modeli esas alınarak Kahlo’nun, Tehuana kostümleri, rebozosı (şal), kısa ve uzun huipil tunikleri, huipil hotozu, Aztek boncuklarından aksesuarları, onun simgeleri olarak görsel hikayeleri ile anlatılmaktadır.

 

Keywords

Abstract

Frida Kahlo focused on traditional art and artifacts that incorporated Mexico's pre-Hispanic indigenous cultures. Inspired by the romantic nationalism of Mexicanidad (the creation of a national identity and awareness of Mexicanness), her use of indigenous Aztec art in her themes and symbols made Kahlo's paintings both political and cultural. Kahlo's accident in 1925 forced her to stay with herself in her tragic life story and helped her to become a great artist through the healing effect of art. The 20th century witnessed a series of social and national liberation revolutions. The revolution of this century was the Mexican Revolution. The leader of the revolution, Emilliano Zapata, fought until his death for the demands of poor Mexican peasants for land and freedom. In this struggle, Mexican painters lived in close contact with the people and adhered to the developing understanding of art.  Kahlo's husband, the communist painter Diego Rivera, played an important role in both her personality and art. Kahlo had a great love for children and her four portraits of children are quite successful. Sometimes she painted women from her close friends and sometimes local women. When Kahlo's paintings were analyzed, it was understood that she also had a great interest in nature. Monkeys, parrots, deer, plants and flowers have found a wide place in her paintings. There are also paintings titled "Self-Portrait on the Border of Mexico and the USA (1932)" and "Marxism Will Give Health to Patients (1954)", which reflect her political identity. The problem of the research is that the creative identity of Frida Kahlo's country, Mexico, is a source of inspiration for fashion. Kahlo lived intertwined with the people in art and ethnic culture and was able to reflect social richness in her iconographic portraits. As a method, based on the general survey model, Kahlo's Tehuana costumes, rebozos (shawls), short and long huipil tunics, huipil hotozu, Aztec bead accessories are told with visual stories as her symbols.

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics