MÜZİK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ELEMANLARININ ENGELLİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GÖRÜŞLERİ

Author:

Year-Number: 29 Ekim 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Number of pages: 97-114
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsan hayatında, doğrudan veya dolaylı yoldan fiziksel, zihinsel, ruhsal vb. rahatsızlıklar ortaya çıkmaktadır. Oluşan bu rahatsızlıklar, bazı bireylerde uzun süreli ve kalıcı olabilmektedir. Özel gereksinimli bireyler de fiziksel veya zihinsel kalıcı rahatsızlıkları olan bireylerdir. Bu bireylerin engel durumuna göre eğitim almaları, erişkin yaşlarda özgür bir birey olarak yaşamaları için oldukça önemlidir. Özel gereksinimli bireylerin, eğitim gördükleri bölümlerden biri de ülkemizde bulunan eğitim fakültelerinin müzik eğitimi bölümleridir. Bu alanda eğitim görmekte olan özel gereksinimli bireylerin, eğitim sürecinde karşılaştıkları sorunlar ve öğretim elemanlarının bu sorunlara ilişkin tutumları, engel durumu bulunan öğrencilerin eğitim sürecini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarına engelli kontenjanından giriş yapıp eğitim görmeye hak kazanmış öğrencilerin, öğretim elemanlarının bakış açısından, eğitim sürecinde ne gibi durumlar yaşadıklarını belirlemek ve değerlendirmektir. Betimsel tarama modelinde desenlenen bu araştırma, 22 farklı Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalı’nda görev yapmakta olan 81 öğretim elemanı ile gerçekleştirilmiş ve engelli kontenjanı öğrencilerinin eğitim sürecine yönelik anket uygulanmıştır. Araştırmanın sonucunda, öğretim elemanlarının özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine yönelik yeterli düzeyde eğitimlerinin olmadığı, öğrencilerin eğitim sürecinde, öğretim ve iletişim açısından zorluklarla karşılaştıkları ortaya çıkmaktadır. Ek olarak, özel gereksinimli öğrencilerin eğitimine ait hazırlanan özel bir programın bulunmadığı, materyal eksikliğinin var olduğu, sınıf ortamının özel gereksinimli öğrencilere yönelik hazırlanmadığı ortaya çıkan sonuçlardandır.

Keywords

Abstract

In human life, directly or indirectly through physical, mental, spiritual, etc. disturbances arise. These disorders that occur may be long-term and permanent in some individuals. Individuals with special needs are also individuals with permanent physical or mental disorders. It is very important for these individuals to receive education according to their disability status and to live as a free individual in adulthood. One of the departments where individuals with special needs receive education is the music education departments of the faculties of education in our country. The problems faced by individuals with special needs who are studying in this field in the educational process and the attitudes of the teaching staff to these problems may affect the educational process of students with disabilities. The aim of this research is to determine and evaluate what kind of situations students who have entered the music education departments of the faculties of education from the disabled quota and have been eligible for education experience during the educational process from the point of view of the teaching staff. This research, patterned on the descriptive screening model, was conducted with 81 teaching staff working in 22 different Departments of Music Education and a questionnaire was applied for the educational process of students with disabilities. As a result of the research, it turns out that the teaching staff does not have an adequate level of education for the education of students with special needs, and students face difficulties in terms of teaching and communication during the educational process. In addition, it is one of the results that there is no special program prepared for the education of students with special needs, there is a lack of materials October, the classroom environment is not prepared for students with special needs.

Keywords