BEYİN TEMELLİ ÖĞRENME YAKLAŞIMININ DİN EĞİTİMİNDE KULLANILMASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 20:53:15.0
Language : İngilizce
Konu : Felsefe ve Din Bilimleri
Number of pages: 241-250
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Öğrenmenin gerçekleştiği yer beyindir. Beyinde öğrenme süreci nasıl gerçekleşir? Bu soru beyin temelli öğrenme yaklaşımının odak noktasıdır. Bu yaklaşım çerçevesinde yürütülen çalışmalar, öğrenmenin beyinde nasıl gerçekleştiğini araştırarak, daha kalıcı ve anlamlı bilgiye daha uygun yöntemlerle ulaşmanın yollarını aramaktadır. Araştırmalar, insan beyninin paralel bir işlemci olduğunu, bilgiler arasında örüntüler oluşturduğunu, duygulardan olumlu ya da olumsuz yönde etkilendiğini ortaya çıkarmıştır. Her beynin kendine özgü olduğu da araştırma sonuçları arasında yer almaktadır. Bu çalışmada beyin temelli öğrenme yaklaşımıyla elde edilen insan beyninin işleyişine ilişkin verilerin Din Eğitimi alanında nasıl kullanılabileceği incelenmiştir. Araştırma nitel araştırma türünde hazırlanmış olup, veri toplama yöntemi olarak doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Bu bağlamda beyin temelli öğrenmeye ilişkin araştırmaların yer aldığı kitap ve makale gibi belgeler ile din eğitimi alanında kullanılabilecek yöntemleri konu alan belgeler incelenmiştir. Böylece araştırmanın konusu ile ilgili bilgi içeren materyaller taranarak konunun teorik boyutuna katkı sağlanması amaçlanmıştır.

Keywords

Abstract

The place where learning takes place is in the brain. How does the learning process take place in the brain? This question is the focus of the brain-based learning approach. Studies conducted within the framework of this approach seek ways to reach more permanent and meaningful information with more appropriate methods by exploring how learning occurs in the brain. Studies have revealed that the human brain is a parallel processor, creates patterns among information, and is affected by emotions in a positive or negative way. It is also among the research results that each brain is unique to itself. In this study, it has been examined how the data obtained by the brain-based learning approach on the functioning of the human brain can be used in the field of Religious Education. The study was prepared in the type of qualitative research and document analysis method was used as the data collection method. In this context, documents such as books and articles containing research on brain-based learning and documents dealing with methods that can be used in the field of religious education were examined. Thus, it is aimed to contribute to the theoretical dimension of the subject by scanning the materials containing information about the subject of the research.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics