VİLLA TİPİ KONUT YAPILARINDA EVRENSEL TASARIM UYGULAMALARINA YÖNELİK ÖNERİLER

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 19:38:20.0
Language : İngilizce
Konu : İç Mimarlık
Number of pages: 323-334
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Son zamanlarda, gerek pandemi ve deprem gibi küresel ve yerel felaketler gerekse insanın daha rahat yaşama arzusu ve doğaya duyduğu özlem, villa tipi konut projelerine duyulan ilgiyi artırmıştır. Artan talebe uygun olarak hız kazandığı görülen villa projeleri; büyüklükleri, mekânsal organizasyonları ve estetik nitelikleri bakımından zengin bir çeşitlilik göstermektedir. Öte yandan bu konutların üretiminde tasarımın önemli bir boyutu göz ardı edilmektedir. Bu boyut konutun uzun yıllar her yaş, cinsiyet ve yetiye sahip kullanıcının gereksinimlerine cevap verebilecek nitelikte tasarlanmasına yol gösterecek bir yaklaşım sunan evrensel tasarımdır. Çalışmada bu konutların evrensel tasarım ilkelerine göre nasıl tasarlanması gerektiğine yönelik öneriler sunulması amaçlanmıştır. Bu doğrultuda evrensel tasarımın ilkeleri bir rehber olarak kullanılmış ve villa tipi konut projelerinde yer alan mekanlarda hangi unsurların ve uygulamaların yer alması gerektiği bu ilkeler çerçevesinde ele alınmıştır. Sonuçlar genel olarak farklı yaş ve yeteneklerdeki tüm aile bireylerinin ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecek düzenlemelere yer verilmesi, gelişen teknolojilere ayak uydurmakta zorlanan aile bireyleri için daha anlaşılır tasarımların yapılması, konut içi mekanların ve mekan içi düzenlemelerin tüm kullanıcılar tarafından algılanabilir ve kullanılabilir hale getirilmesi, olası kaza risklerini en aza indirecek tasarım detaylarına önem verilmesi, kullanıcıların konut içinde minimum fiziksel efor harcayarak maksimum kullanım ve konfora ulaşması,  kullanıcının rahat hareket edebileceği sirkülasyon ve kullanım alanlarına yer verilmesi olarak özetlenebilir. 

Keywords

Abstract

Recently, global and local disasters such as pandemics and earthquakes, as well as people's desire to live more comfortably and longing for nature, have increased the interest in villa-type housing projects. Villa projects, which have gained momentum in line with the increasing demand, show a rich variety in terms of their size, spatial organization, and aesthetic qualities. On the other hand, the universal design dimension, which provides significant benefit value for users, is neglected in the production of these houses. This dimension is universal design, which offers an approach that will guide the design of the dwelling to meet the needs of users of all ages, genders, and abilities for many years. This study, it is aimed to provide suggestions on how these houses should be designed according to universal design principles. In this direction, the principles of universal design were used as a guide and the elements and applications that should be included in the spaces in the villa-type housing projects were discussed within the framework of these principles. The results can be generally summarised as including arrangements that can easily meet the needs of all family members of different ages and abilities, making more understandable designs for users who have difficulty in keeping up with developing technologies, making indoor spaces and arrangements perceivable and usable by all users, giving importance to design details that will minimize possible accident risks, enabling users to reach maximum comfort by spending minimum physical effort in the residence, including circulation and usage areas where the user can move comfortably.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics