ENGELSİZ OYUN DENEYİMİ İÇİN TASARIM KURALLARI: ERİŞİLEBİLİRLİK PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 20:49:39.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 165-182
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Engelsiz arayüzlerin tarihi, teknolojik ilerlemenin ve erişilebilirlik ilkelerinin evrimiyle birlikte zengin bir geçmişi barındırmaktadır. Görme engelli bireyler için Braille yazısı (görme engelli alfabesi) ve kabartmalı tuş takımları gibi temel araçlar bireylerin bilgisayarlara erişim için ilk adımlar olarak kullanılmıştır. 1980'lerde bilgisayarların popülaritesi arttıkça, engelsiz arayüzlerde önemli ilerlemeler de kendini göstermeye başlamıştır. Görme engelliler için ekran okuyucu yazılımlar ve ekran büyüteçleri, işitme engelliler için sesli geri bildirimler ve sesli açıklamalar gibi yazılım tabanlı çözümler geliştirilmiştir.  Aynı dönemde, fiziksel engelliler için alternatif giriş yöntemleri kullanılarak bilgisayarların kontrolü kolaylaştırılmaya çalışılmıştır. 1990'larda ise internetin hızla yaygınlaşmasıyla, web sitelerinin engelsiz hale getirilmesi önem kazanmıştır. Web erişilebilirliği için standartlar ve yönergeler belirlenmiş ve bu gelişmeler günümüzde halen kullanılmaktadır. Eğlence ve oyun yazılımları özelinde incelendiğinde ise gerek ev bilgisayarlarının hızlanması, konsollar ve mobil cihazların kullanımının artması engelsiz arayüzlerin daha fazla önem kazanmasına sebep olmuştur.

Engelsiz oyunlar özelinde bireylerin eşit şartlarda oyunlardan zevk almasına yönelik çalışmalar halen devam etmektedir. Teknolojinin de yardımı ile engelsiz arayüzlerin engel sahibi bireylere olan etkisi sürekli genişlemektedir. Bu gelişmeler bireylerin farklı engel türlerine sahip olsalar bile oyunlar özelinde etkileşime girmelerine yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda engelsiz arayüzler, toplumun her kesiminin bilgiye, eğlenceye ve iletişime erişebilmesini hedeflemektedir. Tüm bu bilgiler ışığında bu çalışmanın amacı oyunlar için geliştirilen günümüz erişilebilirlik seçeneklerine bir bakış ile doğru adım ve uygulamaları incelemektedir.

Keywords

Abstract

Inclusive interfaces have a history intertwined with technological progress and accessibility principles. Basic tools like Braille script and tactile keypads were initially used to enable individuals with visual impairments to access computers. As computers gained popularity in the 1980s, significant advancements were made in inclusive interfaces. Software solutions, including screen readers and magnifiers for the visually impaired, as well as auditory feedback and vocal explanations for the hearing impaired, were developed. At the same time, efforts were made to simplify computer control for individuals with physical disabilities through alternative input methods.

The rapid spread of the internet in the 1990s underscored the importance of making websites accessible. During this period, accessibility standards and guidelines for web content were established and continue to be used today. When looking at entertainment and gaming software, the increased speed of home computers, the rise of gaming consoles, and the widespread use of mobile devices have highlighted the importance of inclusive interfaces. Efforts focused on inclusive gaming continue to ensure that everyone can enjoy games on an equal basis. Thanks to technological advancements, the impact of inclusive interfaces on individuals with disabilities is expanding, making it easier for them to interact with gaming content and catering to various types of disabilities. In this context, the overarching goal of inclusive interfaces is to provide universal access to information, entertainment, and communication for all parts of society. Based on these considerations, the aim of this study is to examine modern accessibility options in the realm of gaming, exploring the right approaches and implementations. 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics