NGUGİ WA THİONG’O VE DEREK WALCOTT’UN POSTKOLONYAL OYUNLARINDA KÜLTÜREL ANLAŞMAZLIKLAR VE KİMLİK KARMAŞASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 20:45:07.0
Language : İngilizce
Konu : Karşılaştırmalı Edebiyat
Number of pages: 31-48
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Postkolonyal çalışmalar, kültürel farklılıklara, sosyal otoriteye ve sosyal, ekonomik ve politik ayrımcılığa yönelik çözümler sunarak ulusların, ırkların, grupların ve bireylerin eşitsiz gelişimini ve sıklıkla dezavantajlı tarihlerini normalleştirmeye çalışan modernitenin ideolojik söylemlerine karşı çıkar. Postkolonyal teori, eski sömürgelerin ve sömürgecilerin saygı ve anlayışa dayalı karşılıklı yarar sağlayan ilişkiler kurabilecekleri bir toplumu savunur. Postkolonyal eleştirinin temel amacı, sömürgeciliğin baskıcılığını, ırkçılığını ve emperyalizmini teşhir ederek sömürgeci mantığın üstünlüğünü ve otoritesini yapıbozuma uğratmaktır. Kenyalı yazar Ngugi wa Thiong'o ve Karayipli yazar Derek Walcott'un postkolonyal çalışmalara katkıları çeşitlidir, her iki yazar da postkolonyal çalışmalar için değerli kaynaklar sağlayan önemli ve özgün postkolonyal mekanlar sunan yazarlardır. Ayrı kıtalara odaklansalar da, her iki oyun yazarı da güçlü bir sömürgecilik karşıtı vicdan paylaşırlar ve hızla değişen dünyada siyahların kimliği ve kaderi konusunda endişe duyarlar. En önemli eserleri arasında sayılan I Will Marry When I Want ve Dream on Monkey Mountain oyunları, Afrika’daki tahakkümün ve Batı Hint Adaları’ndaki köleliğin sürekliliğine odaklanır ve bu araştırmanın konusu olan karşılaştırılabilir eleştirel bakış açılarını paylaşır. Bu bağlamda bu çalışma, Ngugi wa Thiong'o ve Derek Walcott'un seçilen oyunlarındaki kültürel anlaşmazlıkları ve kimlik ikilemlerini postkolonyal eleştiri açısından incelemektedir. Bu çalışma, her iki yazarın eserlerindeki kültürel kimlik, Ötekilik ve melezliğin keşfine odaklanarak oyunların karşılaştırmalı bir analizini yapmayı amaçlamaktadır.

Keywords

Abstract

Postcolonial studies contest the ideological discourses of modernity that seek to normalize the unequal development and frequently disadvantageous histories of nations, races, groups, and individuals by offering adjustments to cultural difference, social authority, and social, economic, and political discrimination. Postcolonial theory advocates for a society in which former colonies and colonizers may establish mutually beneficial relationships based on mutual respect and comprehension. Key to postcolonial criticism is deconstructing the supremacy and authority of colonial logic by exposing its compression, racism, and imperialism. The contributions of Kenyan author Ngugi wa Thiong'o and Caribbean author Derek Walcott to postcolonial studies are diverse, as they are both well-known authors with considerable and distinctive postcolonial settings who provide valuable resources for postcolonial studies. Although their focus is on separate continents, they share a strong anti-colonial conscience and concern for the identity and destiny of black people in this quickly changing world. Their seminal works, I Will Marry When I Want and Dream on Monkey Mountain, focus on the continuum of African oppression and West Indian servitude and share the comparable critical perspectives that are the subject of this research. Within this context, this study investigates the cultural disputes and identity dilemmas in the works of wa Thiong’o and Walcott through the lens of postcolonial criticism. The study undertakes a comparative analysis of the plays, focusing on the exploration of cultural identity, Otherness, and hybridity within the works of the two writers.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics