HZ. PEYGAMBER’İN (SAV) ÇOK AZ BİR KATIKLA YETMİŞ KİŞİ VEYA SEKSEN KİŞİYİ DOYURDUĞUNU İFADE EDEN RİVAYETİN SENED VE METİN YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-28 11:42:24.0
Language : Türkçe
Konu : Temel İslam Bilimleri
Number of pages: 141-158
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Allah Hz. Peygamber’in Müslümanlara güzel bir misal teşkil eden beşer olduğunu özellikle vurgulamaktadır. Hz. Peygamber’in kendi dönemindeki insanlara İslam’ı tebliğ ederken birçok zorluk ve sert tepkilerle karşılaştığı kaynaklarda zikredilmektedir. Rivayetler incelendiğinde, bu sıkıntılı ve zor süreçte, Hz. Peygamber’in karşılaştığı meselelerde kendi döneminde yaşayan insanlar gibi mücadele ettiğini ve bu problemleri aşabilmek için o dönem şartlarında alınabilecek bütün tedbirleri aldığını ifade eden rivayetlerin olduğu görülmektedir. Ama bu rivayetlerin yanında karşılaştığı problemleri o günün şartlarında mucize denecek şekilde çözdüğüne dair rivayetler de vardır. Bu makale, Hz. Peygamber’in az bir kişiyi doyuracak kadar olan yemeği mucize göstererek yetmiş seksen kişiyi doyurduğunu ifade eden ve bunun özellikle Peygamberin mucizesi olarak zikredildiği bir rivayeti incelemeyi hedef almaktadır. Rivayetin çeşitli tarikleri bir araya getirilerek sened ve metin tahlili yapılmıştır. Rivayetin senedinde büyük bir problem olmadığı tespit edilmiştir.  Rivayetin meydana geldiği bağlam konunun anlaşılmasında önemli bir etken olduğu için rivayetin sebeb-i vürudu için hadis şerh kitapları incelenmiştir. Hadis şerhleri incelendiğinde olayı mucize olarak yorumlayan alimlerin yanında olayın savaş ortamı gibi Müslümanların zor durumda olduğu durumdan hareketle Peygamberin duasıyla yemeğin bereketlendiği yorumunu yapıldığı da tespit edilmiştir. Son olarak gönderilen ilahi mesajda müşriklerin Peygamberden bekledikleri mucize isteklerine red cevap verilmesine rağmen bu gibi rivayetlerin hadis kitaplarında zikredilişi ve nasıl anlaşıldığı bu rivayet üzerinden değerlendirilmiştir. Araştırmanın bu rivayet özelinde Hz. Peygamberin doğru anlaşılmasına büyük katkısı olacağı düşünülmektedir.

Keywords

Abstract

The Koran underlines that Muhammad the Prophet was a man who was a good role model for Muslims. It is mentioned that he encountered various difficulties and strong reactions while announcing Islam to the people of his time. An analysis indicates that some narrations depict him to have struggled against the encountered hardships in the same way as the people of his time did and to implement any and all measures and solutions which he could have done so as to overcome these problems while other narrations claim that he solved them with what could be called a miracle for his time. This article investigates the narration suggesting that Muhammad the Prophet showed a miracle and fed seventy or eighty people with food enough only for a couple of people and emphasizing that this was possible particularly owing to his miracle. This study dwells on the course and context of the event that took place according to varying narrations and analyses the texts and references which relate to it. Hadith paraphrase books are assessed to reveal the grounds of narrations for they are significant in the comprehension of the context in which a narration was made. This study attempts to evaluate how hadith paraphrase books cite and deal with such narrations whereas the Koran declined the expectations of non-believers from Muhammad the Prophet to show a miracle.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics