YARATILIŞ HİKAYESİNİN FARKLI BIR OKUMASI: FEMİNİST PERSPEKTİFTEN GELENEKSEL ANLATILARDA ADEM, HAVVA VE YILAN

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-09 21:47:58.0
Language : English
Konu : Comparative Literature
Number of pages: 79-90
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, Adem ile Havva kıssasının farklı yorumlarını ana dini kaynaklar olan Kur’an ve İncil’den ve bunlara dayalı geleneksel anlayışın zorlu çağdaş eleştirisine kadar gözlemlemektedir. Araştırma, kadın düşmanlığının ve kadınlara yönelik ön yargının, ilk günah olan yasak ağaçtan yemenin üzerindeki etkisi nedeniyle Havva’nın kötü olarak tasvir edilmesinden kaynaklandığını ortaya koymaktadır. Çalışma, İncil’de Havva’nın yılana uyduğu ve Adem’i günaha ayarttığı yönünde doğrudan suçlamalar içerdiğini, Kur’an’ın ise böyle bir ayrım yapmayarak Adem'e ve insanlığa daha affedici bir şekilde değindiğini göstermektedir. Geleneksel metinlerde kadınlara yönelik kadın düşmanlığının, erkek odaklı kültürlerde kadınları tahakküm altına almak amacıyla argümanlarını çoğunlukla İncil anlatılarına dayandırdığı görülmektedir. Bu çalışma, Adem ile Havva hikâyesinin feministten eko-feminist perspektiflere kadar farklı yorumlarını içermektedir. Feminist okuma, kadın düşmanı çıkarımlara meydan okurken, ekofeminist görüş, erkek otoritesinin doğaya ve kadına aynı şekilde tahakküm kurmasını reddeder. Analiz, yılanın ve kadının kötü olmaktan çok bilge olduğuna dair yapılandırmacı yorumların altını çizmektedir. Bu vizyon, cennetten düşüp bir ceza olarak Dünya’ya gelme hikâyesine, bunun insan yaşamının Dünya’da başlamasına yönelik planın sadece bir parçası olduğunu iddia ederek meydan okumaktadır. Bu yoruma göre insanlığın bilgi ağacından yiyerek iyiyle kötüyü ayırt etme yeteneğini kazanması, dünyadaki geleceğine hazırlık niteliğindedir. Çalışma, Adem ile Havva hikayesine ilişkin feminist analizin, kadının ataerkil yorumlarda olduğu gibi hiçbir kötülüğe sahip olmadığını, aksine bilgeliğe, bireysel meraka ve cesarete sahip olduğunu kabul ettiği sonucuna varmaktadır.  

Keywords

Abstract

This paper observes the different interpretations of the story of Adam and Eve from the main religious accounts, The Qur’an and The Bible, and the traditional understanding based on them to the challenging contemporary criticism. The study reveals that the misogyny and biased view towards women derive from the depiction of Eve as wicked due to her influence over the first sin of eating from the forbidden tree. The study illustrates that The Bible involves direct accusations towards Eve for following the serpent and tempting Adam to the sin as well while The Qur’an does not make such a distinction but refers to Adam and humankind in a more forgiving way. The misogyny in the traditional texts towards women are observed to base their arguments mostly on The Biblical accounts with the purpose of dominating women in male-oriented cultures. This study involves distinctive interpretations of the story of Adam and Eve from feminist to eco-feminist perspectives. The analysis highlights the constructivist interpretations of the serpent and the woman as being wise rather than evil. This vision challenges the story of falling from the paradise and coming to Earth as a punishment by claiming that it was just the part of the plan for the beginning of human life on Earth. The study concludes that the feminist analysis on the story of Adam and Eve acknowledges that woman has no wickedness as in the patriarchal interpretations, but she has wisdom, individual curiosity and courage indeed.  

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics