BALEMİZDE YAŞAYAN TARİH

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2023-12-07 20:47:50.0
Language : Türkçe
Konu : Sahne Sanatları
Number of pages: 77-86
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Cumhuriyetin kültür sanat politikaları içinde; yaygın müzik eğitimini gerçekleştirmek, ulusa çağdaş düzeyde sanat yapıtları sunmak, geniş kitlelerin beğenisine yön vererek halkı eğitmek önem verilen konular arasında yer almıştır. Bunun için eğitim ve performans amaçlı kurumların varlığı büyük önem taşır.

1947 yılında devlet balemizin kurulması için Ninette De Valois’nın ülkemize davet edilmesiyle başlayan süreç, 6 Ocak 1948’de Yeşilköy’de bir ilkokul binasında Bale Akademisi adı altında toplam 28 çocuğun (17 kız, 11 erkek) seçilmesiyle başlar.

Akademi 1950’de yürürlüğe giren yasayla Ankara Devlet Konservatuarının bir bölümü olarak yirmi öğrenciyle eğitime devam eder. Devlet Konservatuarı Bale Bölümünden 1956’da yedi, 1957’de üç, 1958’de on beş dansçı adayı mezun olur.   Bugün devlet balemiz Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü’nün bünyesinde, Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul ve Samsun bale il müdürlüklerinin temsilleriyle kültür sanat hayatımızın ayrılmaz bir parçası haline gelmiştir. 

Cumhuriyetin 100.yılında kuruluşundan bugüne Devlet Opera ve Balesi’nde sahnelenmiş Türk bestecilerine ait bale eserleri ele alınırken, kurumun arşivinde yer alan 1960 yılından bugüne kayıt altına alınmış veriler incelenmiştir. Çalışmada, Türk bestecilerine ait 64 bale eserinin içinden tarihimizden yola çıkarak yazılmış 4 eserin incelenmesi amaçlanmıştır. İncelenen eserler sırasıyla; Nevit Kodallı’nın (1925-2009) Hürrem Sultan, Tevfik Akbaşlı’nın (1962-) Kösem Sultan, Emre Aracı’nın (1968-) V. Murad, Can Atilla’nın (1969) Piri Reis adlı eserleridir.

Keywords

Abstract

One of the primary concerns of our young Republic was holding the values such as providing the masses the education and productions of fine arts, therefore educating and illuminating the public on the matter. In this scope the presence of art faculties held the utmost importance. In 1947, Ninette de Valois was invited to Türkiye to establish the first faculty of ballet. Now we have six big opera and ballet directorates in Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, İstanbul and Samsun.

The process that began with the invitation of Ninette De Valois to our country in 1947 for the establishment of our state ballet begins with the selection of a total of 28 children (17 girls, 11 boys) under the name of Ballet Academy in a primary school building in Yeşilköy on January 6, 1948. The academy continues its education with twenty students as a department of Ankara State Conservatory with the law enacted in 1950. Seven candidate dancers graduated from the State Conservatory Ballet Department in 1956, three in 1957, and fifteen in 1958. Today, our state ballet has become an integral part of our cultural and artistic life with the representations of Mersin, Antalya, Ankara, İzmir, Istanbul and Samsun ballet provincial directorates within the General Directorate of State Opera and Ballet.

As it is 100.year of our republic, we’ve researched all of the Turkish ballet works that are staged and can be found in the states archive. The works that have been handled in this paper are in this order: Nevit Kodallı’s (1925-2009) Hürrem Sultan, Tevfik Akbaşlı’s (1962-) Kösem Sultan, Emre Aracı’s (1968-) V. Murad and Can Atilla’s (1969-) Piri Reis.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics