KENT PARKI ZİYARET SIKLIĞININ SERBEST ZAMAN DOYUMU VE YENİLENME DENEYİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: KALEHAN ECDAT PARKI ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 96
Yayımlanma Tarihi: 2023-09-13 21:55:38.0
Language : İngilizce
Konu : Peyzaj Mimarlığı
Number of pages: 335-346
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu makale, kentsel parkların bireylerin psikolojik iyi olma hallerini, serbest zaman deneyimlerini geliştirmekte oynadığı kilit rolü keşfetmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bu parkların zihinsel tazelik ve duygusal yenilenme gibi faktörlere olan etkilerini de ele almaktadır. Kent parkları, modern yaşamın streslerinden kaçmak isteyen insanlar için doğal dünyaya kendilerini kaptırabilecekleri bir sığınak sunmaktadır. Araştırmalar, sık sık kent parklarına yapılan ziyaretlerin stres seviyelerini azaltabileceğini, zihinsel yorgunluğu hafifletebileceğini ve görsel, işitsel ve dokunsal uyarıcılardan kaynaklanan duyusal deneyimler aracılığıyla genel iyi olma hali üzerinde olumlu etkileri olduğunu göstermektedir. Birçok akademik çalışma, kent parkı ziyaretlerinin sıklığını incelemiş ve bu ziyaretlerin ziyaretçi memnuniyeti ile ilişkisini vurgulamıştır. Bu bulgular, kent parklarının çoğalması ve kalitesinin artmasıyla genel yaşam memnuniyetinin de arttığını vurgulamaktadır. Sonuç olarak, bu araştırma, kent parklarının psikolojik iyi olma hali üzerindeki etkilerini derinlemesine anlamamıza katkı sağlamayı amaçlamaktadır. Bu amaçla, çalışmada 149 kişiye anket uygulanmış ve park ziyaret sıklığı etkisi serbest zaman memnuniyeti üzerinde iyi ve yenilenme deneyimi üzerinde orta düzeyde çıkmıştır.

Keywords

Abstract

This article aims to explore the pivotal role that urban parks play in enhancing individuals' psychological well-being and leisure experiences. Additionally, it addresses the impact of these parks on factors such as mental freshness and emotional recovery. Urban parks provide a refuge where people seeking to escape the stresses of modern life can immerse themselves in the natural world. Research indicates that frequent visits to urban parks can reduce stress levels, alleviate mental fatigue, and have positive effects on overall well-being through sensory experiences derived from visual, auditory, and tactile stimuli. Numerous academic studies have examined the frequency of visits to city parks and emphasized their relationship with visitor satisfaction. These findings underscore the correlation between the proliferation and quality of urban parks and the enhancement of overall life satisfaction. In conclusion, this research aims to contribute to a deeper understanding of the effects of urban parks on psychological well-being. In light of these objectives, a survey was conducted with 149 participants, revealing a significant positive impact of park visit frequency on leisure satisfaction and a moderate effect on the sense of well-being and recovery experience.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics