DÖNEMSEL GİYİM TARZLARIN KADIN MODA DERGİ KAPAKLARINDA GÖRSEL BİR ANALİZİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-28 21:36:22.0
Language : Türkçe
Konu : Tasarım
Number of pages: 457-472
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Tasarım, insan beyninde imgelerin anlam kazanmasıyla biçime dönüşen süreçte, iletişimsel ya da işlevsel bir amaç taşıyan olgudur. Tasarımın görsel sesinin duyulduğu alanlardan bir de moda dergileridir. Bir tasarım ürünü olan dergilerin en önemli unsurlarından biri kapaklarıdır. Kapak, bir derginin hem bir ambalajı hem de hedef kitleyle ilk karşılaşmadaki etkisi bakımından kıyafeti gibidir. Dergi kapağında bulunan görseller okuyuculara derginin içeriğine ilişkin bilgi verdiğine dikkat çekmektedir. Bu görselleri oluşturan önemli unsurlardan biri de dergi kapağında yer alan modellerin giysileridir. Giysiler kullanıldıkları dönem hakkında bilgi veren görsel nesnelerdir.  Bu araştırmada, Fransız kadın moda dergilerinin ön kapak tasarımlarında kullanılan modellerin giyim tarzlarının incelenmesini amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda, araştırmanın örneklem grubunu Vogue, Elle, Marie Claire ve Cosmopolitan moda dergilerinin ön kapak tasarımlarının 2000 – 2020 yıllarını kapsayan toplamda 985 dergi kapağı oluşturmaktadır. Elde edilen veriler sayısal olarak değerlendirildiği için nicel araştırma yöntemi seçilmiştir. Veriler SPSS paket programı yardımı ile bulunarak yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda kadın moda dergi kapaklarında yıllara göre birçok giyim tarzının ortaya çıktığı görülmüştür. Giyim tarzları arasından dergiler arasında çok fark bulunmamasına rağmen 29 tarz arasından casual (günlük) giyim tarzı en çok kullanılan giyim tarzı olduğu ortaya çıkmıştır. Dergi kapaklarındaki modellerde kullanılan tarzların dönemin giyim anlayışını yansıttığı ve stili vurguladığı görülmüştür. Bu çalışma, moda ve toplum arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamak ve dönemsel giyim tarzlarının nasıl şekillendiğini incelemek isteyenler için önemli bir kaynak olabilir.

Keywords

Abstract

Design is a phenomenon that has a communicative or functional purpose in the process that gives form to the meaning of images in the human brain. One of the areas where the visual voice of design is heard is in fashion magazines. One of the most important elements of magazines that are a design product is their cover. The cover is both the packaging of a magazine and its clothing in terms of its impact on the first encounter with the target audience. The images on the cover of the magazine call attention to the fact that it gives readers information about the content of the magazine. One of the most important elements of these visuals is the clothing of the models on the magazine cover. Clothing is a visual object that provides information about the time in which it was worn. The purpose of this study is to analyse the clothing styles of models featured on the covers of French women's fashion magazines. In this direction, the sample group of the study consists of a total of 985 magazine covers from 2000 - 2020 of the cover designs of the fashion magazines Vogue, Elle, Marie Claire and Cosmopolitan. A quantitative research method was chosen, as the data obtained were analysed numerically. The data were obtained and interpreted using the SPSS package programme. As a result of the research, it was found that many clothing styles appeared on the covers of women's fashion magazines over the years. Although there was not much difference among the magazines among the clothing styles, it showed that the casual (daily) clothing style was the most commonly used among 29 styles. It was observed that the styles of the models on the covers of the magazines reflected the understanding of dress of the time and emphasised the style. This study can be an important resource for those who want to better understand the relationship between fashion and society and analyse how periodic clothing styles are shaped.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics