KIYILARDA AFET YÖNETİTMİ VE AFET SİGORTASI UYGULAMALARI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2023-11-21 00:42:08.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 445-460
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Kıyı bölgeleri insanlık tarihi boyunca en çok tercih edilen yerleşim alanlarından biri olmuştur. Kıyılar özellikle yerleşim, tarım, sanayi, ticaret ve turizm gibi amaçlar için kullanılmaktadır. İnsanların kıyı alanlarında yaşama arzusu arttıkça kıyı şeritlerinde yapılaşma faaliyetleri ve dolayısıyla nüfus artmıştır. Artan nüfusla beraber gelen plansız yapılaşmalar artmış ve kıyılar oluşabilecek afetlere karşı korumasız hale gelmiştir.

Tsunami, deprem ve erozyon gibi doğal afetler kıyı alanlarına ciddi tahribat vermekte ve bu bölgelerdeki gayrimenkullere zarar vermektedir. Kıyılarda oluşan afet zararlarının azaltılması, oluşan maddi zararların afet sigortası ile giderilmesi ve kıyıların korunması amacıyla etkin bir afet yönetimine ihtiyaç duyulmaktadır.

Kıyıların korunmasının etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve afetlere karşı hazırlıklı olabilmek için kıyılarda afet sigortası önemli bir kavram olarak öne çıkmaktadır. Afet olaylarına karşı sigorta, sadece bireysel bir konu değil, küresel finans için de önemli bir korunma mekanizmasıdır. Afetler daha sık meydana geldikçe, afet yönetimi ve afet sigortası kavramı karar vericiler tarafından daha çok ilgili görmektedir.

Bu çalışmada, kıyı alanlarında afet kavramı, afet yönetimi çalışma ve uygulamaları, kıyı alanlarında afet yönetimi çalışmaları ve afet sigortası kavramının örnekleri incelenmiş, bu konuda yapılan çalışmalar karşılaştırılıp irdelenmiştir. Türkiye’de kıyı alanlarının afet riski altında bulunduğu ve afet yönetimi çalışmalarının ve afet sigortası kavramı ile bu yöndeki çalışmalarının yeterli olmadığı ve gereken önlemlerin alınması gerekliliği vurgulanmıştır.

Keywords

Abstract

Coastal regions have been one of the most preferred settlement areas throughout human history. Coasts are especially used for purposes such as settlement, agriculture, industry, trade and tourism. As the desire of people to live in coastal areas has increased, construction activities and therefore the population have increased. With the increasing population, unplanned constructions have also increased and the coasts have become unprotected against disasters that may occur.

Natural disasters such as tsunamis, earthquakes and erosion cause serious damage to coastal areas and damage real estate in these areas. There is a need for an effective disaster management in order to reduce the disaster damages on the coasts, to compensate the material damages through disaster insurance and to protect the coasts.

In order to carry out the protection of coasts effectively and to be prepared against disasters, disaster insurance on coasts appears as an important concept. Insurance against disaster events is not only an individual issue but also an important protection mechanism for global finance. As disasters occur more frequently, the concept of disaster management and disaster insurance is becoming more relevant for decision makers.

In this study, the concept of disaster in coastal areas, disaster management studies and practices, disaster management studies in coastal areas applied in Turkey and in the world, and examples of disaster insurance concept in the world and in Turkey are examined, and the studies conducted in Turkey and in the world are compared and analyzed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics