1939 ERZİNCAN DEPREMİ’NDEN SONRA DEPREMZEDELERE TÜRKİYE DIŞINDAN YARDIMLAR

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-27 17:47:10.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 219-236
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

İnsanın doğa ve dolayısıyla doğal afetlerle olan mücadelesi insanlık tarihi kadar eskidir. Doğal afetler içerisinde ise yol açtığı can ve mal kayıpları nedeniyle depremler başı çekmektedir. Büyük bir kısmı aktif fay hatlarının üzerinde olan Anadolu coğrafyasında da tarihi süreçte büyük yıkımlara neden olan onlarca deprem yaşandı. 27/28 Aralık 1939 tarihinde gerçekleşen ve binlerce insanın ölümüne ve o nispette de mal kaybına yol açan Erzincan Depremi de bunlardan biriydi. Söz konusu deprem, Erzincan’ın yanı sıra çevredeki birçok ilde de yıkıma yol açtı. Erken Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde gerçekleşen en şiddetli ve en fazla can kaybına neden olan depremin yaralarının sarılması için devletin bütün imkanları seferber edilmiş olsa da bunlar yeterli değildi. Bu doğrultuda yaralanan, yakınlarını kaybeden ve büyük acılar çeken depremzedelerin iaşe, sağlık ve barınma ihtiyaçlarının karşılanabilmesi için gerek yurtiçinden gerekse de yurtdışından yardımlar yapıldı.

1939 Erzincan Depremi’ne dair şimdiye kadar yapılan çalışmalarda daha çok yurtiçinden yapılan yardımlara yer verildi. Bu makalede ise depremzedelere yurtdışından yapılan yardımlar ele alınmaktadır. Türkiye dışından yapılan yardımların miktarını ve türünü daha çok Türkiye’nin II. Dünya Savaşı öncesinde çeşitli devletlerle kurduğu ikili ilişkiler belirledi. Bu doğrultuda depremzedelere en fazla yardımı yapan Avrupa ülkeleri İngiltere ve Fransa oldu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin tarihî, dinî ve kültürel bağlarının güçlü olduğu İran ve Hindistan gibi ülkelerde de ciddi miktarda yardımda bulundu. Ayrıca sivil inisiyatifler ve uluslararası kuruluşların da yardımlarını depremzedelere ulaştırdı.

Keywords

Abstract

The struggle of human beings against nature and natural disasters is as old as human history. Among natural disasters, earthquakes take the lead due to the loss of life and property they cause. Anatolia, a large part of which is located on active fault lines, has experienced dozens of earthquakes that have caused great destruction in the historical process. The Erzincan Earthquake, which took place on December 27/28, 1939 and caused thousands of deaths and property losses, was one of them. In addition to Erzincan, the earthquake caused devastation in many neighboring provinces. Although all the means of the state were mobilized to heal the wounds of the earthquake, which was the most severe and caused the highest loss of life in Early Republican Turkey, they were not enough. Accordingly, both domestic and foreign aid was provided to meet the food, health and shelter needs of the earthquake victims who were injured, lost their relatives and suffered great pain.

Until now, studies on the 1939 Erzincan Earthquake have mostly focused on domestic aid. This article, on the other hand, focuses on the aid provided to the earthquake victims from abroad. The amount and type of aid provided from outside Turkey was mostly determined by Turkey's bilateral relations with various states before World War II. Accordingly, the European countries that provided the most prominent aid to the earthquake victims were England and France. In addition, countries such as Iran and India, with which Turkey has strong historical, religious and cultural ties, also provided significant amounts of aid. In addition, civil initiatives and international organizations also provided aid to the earthquake victims.

 

 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics