SANAT VE TEKNOLOJİ ETKİLEŞİMİNİN BAŞ YAPITLARA YANSIMASI

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 97 (100. Yıl Özel Sayısı)
Yayımlanma Tarihi: 2023-10-29 21:56:47.0
Language : Türkçe
Konu : Plastik Sanatlar
Number of pages: 49-58
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Sosyo kültürel ve teknolojik ilerlemelerin yaşandığı Modernizm ve Post Modern dönemde, sanatçının teknolojiyle olan etkileşimi, sanatsal üretim biçimlerini çeşitlendirmiştir. Sanat ve teknolojinin karşılıklı etkileşimi çağdaş sanat yapıtlarının oluşumunda yeni kavrayışları beraberinde getirmiştir. Resim sanatı alanında eser vermiş olan sanatçılar, kendinden önceki çağın eserlerinden ilham almıştır. Resim sanatı tarihinde, pek çok sanatçının geçmişin baş yapıtlarıyla; beğeni yoluyla etkileşime girmesi sayısız yapıtların yeniden üretimine olanak sağlamıştır. Kendinden önceki dönemin başyapıtlarıyla etkileşime giren sanatçı, sanat dünyasına yeni bir boyut ve sanata yeni açılımlar kazandırmıştır. Yeniden üretimlerde baş yapıtların biricik olma özelliğini sorgulatan mekanik üretim yöntemi, resimler arası etkileşimi de kuvvetlendirmiştir. Teknolojik gelişmeler ışığında sanat ve teknolojinin aynı platformda buluşması sanatın eklektik yapısını ortaya koymaktadır. Bu bağlamda; sanatsal üretim biçimlerine etki eden teknolojik araçların sağladığı yeni sanatsal eğilimler makalenin temel düşüncesini oluşturmuştur. Baş yapıtların orijinalleri ile yeni sunumlarının arasındaki bağ bu çerçevede literatür taraması yöntemiyle irdelenecektir.

Keywords

Abstract

In the Modernism and Post Modern period, when socio-cultural and technological advances were experienced, the artist's interaction with technology diversified the forms of artistic production. The interaction of art and technology has brought new insights into the formation of contemporary works of art. Artists who created works in the field of painting were inspired by the works of the previous era. In the history of painting, many artists with the masterpieces of the past; Interaction through taste has enabled the reproduction of countless works. Interacting with the masterpieces of the previous period, the artist brought a new dimension to the art world and new expansions to art. The mechanical production method, which questions the uniqueness of masterpieces in reproductions, has also strengthened the interaction between paintings. In the light of technological developments, the meeting of art and technology on the same platform reveals the eclectic nature of art. In this context; New artistic trends provided by technological tools affecting artistic production forms constitute the basic idea of the article. The connection between the originals of the masterpieces and their new presentations will be examined within this framework by literature review.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics