1927 GENEL NÜFUS SAYIMI SONUÇLARINA GÖRE EDİRNE İLİNİN NÜFUS ÖZELLİKLERİ

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-01 01:15:07.0
Language : Türkçe
Konu : Atatürk İlkeleri ve Cumhuriyet Tarihi
Number of pages: 507-524
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Dünyadaki ilk nüfus sayımlarının tarihi çok uzun bir geçmişe dayanmakla birlikte bilimsel yöntemlerle yapılan ilk nüfus sayımlarının tarihi oldukça yenidir. Osmanlı Devleti’nde ise 1831’den itibaren çeşitli amaçlarla nüfus sayımları yapılmışsa da bu sayımlar bilimsel yöntemlerden uzaktı. Osmanlı bakiyesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti kurulurken ülke nüfusuna dair herhangi bir kayıt ve veri bulunmaması nedeniyle mevcut nüfusun miktarını öğrenmek amacıyla 1927 yılında bilimsel yöntemlerle ilk genel nüfus sayımı yapılmıştır. Bunun için ilk olarak, 1926 yılında nüfus sayımı hakkında kanun çıkartılmış ve aynı yıl İstatistik Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Sayım için Belçika’nın önde gelen istatistik uzmanlarından biri olarak kabul edilen Camille Jacquart, Türkiye’ye davet edilmiş ve bu kurumun başına getirilmiştir. 1927 yılındaki genel nüfus sayımında, ülkenin nüfus profilini çıkarmak amacıyla inanç, anadil, cinsiyet, medeni durum, okur-yazarlık düzeyleri, yaş grupları, doğum yerleri, ekonomik faaliyet alanları ve engelli nüfus gibi başlıklar altında çeşitli demografik veriler toplanmıştır. Bu çalışmada, 1927’de yapılan genel nüfus sayımı sonuçlarına göre, Edirne ilinin demografik yapısı hakkında ayrıntılı bilgilere yer verilmiştir. Bu çalışmanın temel veri kaynağını, Başbakanlık İstatistik Umum Müdürlüğü’nün 1929 yılında üç fasikül halinde yayımladığı Umumi Nüfus Tahriri sonuçları oluşturmuş ve bu sonuçlar detaylı bir incelemeye tabi tutulmuştur. Benzer şekilde, bu çalışma kapsamında konu ile ilgili yayınlanmış kitap, tez ve makalelerden de istifade edilmiştir.

Keywords

Abstract

Although the history of the first censuses in the world is based on a very long history, the history of the first censuses made by scientific methods is quite new. Although censuses were carried out for various purposes in the Ottoman Empire since 1831, these censuses were far from scientific methods. When the Republic of Turkey was founded on the Ottoman legacy, there were no records and data about the country's population, the first general census has been made in 1927 using scientific methods to in order to learn the amount of the current population. For this, the law on the census was enacted in 1926 and the General Directorate of Statistics was established the same year. Camille Jacquart, who is considered one of the leading statistics experts in Belgium for the census, was invited to Turkey and was brought to the head of this institution. In the general census in 1927, belief, mother tongue, gender, marital status, literacy levels, age groups, birth places in order to extract the country's population profile, Various demographic data have been collected under headings such as economic activity areas and disabled population. In this study, detailed information about the demographic structure of Edirne was included, according to the general census results conducted in 1927. The main data source of this study is the results of the General Population Survey published by the Prime Ministry General Directorate of Statistics in three fascicles in 1929, and these results have been subjected to a detailed analysis. Similarly, within the scope of this study has benefited from books, theses and articles published related to the subject 

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics