TÜRKİYE’DE ORMAN VARLIĞI VE SON YILLARDAKİ ÇANAKKALE ORMAN YANGINLARI

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 22:17:31.0
Language : Türkçe
Konu : Bölgesel Çalışmalar
Number of pages: 333-350
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışma nitel araştırma yani gözlem ve istatistiksel verilere ait doküman analizi gibi veri toplama yöntemleri ile oluşturulmuştur. Çanakkale orman işletme müdürlüğüne ait veriler toplandıktan sonra gözden geçirilerek, analiz edilmiş ve uygun şekilde düzenlenmiştir. Bölge müdürlüğüne bağlı ormanlık alanın 506.011 hektarı koru, 130.736 hektarı baltalıktır. Ormanlık alanın 333.054 hektarı verimli koru ormanıdır. Ormanlık alanının %31'i Kızılçam ile kaplı olup 198.715 hektardır. 216.851 hektar potansiyel ağaçlandırma alanı mevcut olup yaklaşık 200.000 hektar alan insan emeği ile oluşturulmuş ormanlardır. Çanakkale’de son yıllarda çıkan orman yangını sayısı artmış olsa bile, yanan alan miktarı azalmıştır. Çıkan orman yangınlarının %80’i anız, çöplük, sigara ve piknik ateşi gibi ihmal-dikkatsizlik kaynaklıdır. Son 50 yılın orman yangın istatistikleri değerlendirildiğinde kayıplara yol açan yangınların büyük çoğunluğu Temmuz ayında gerçekleşmektedir. Yangın sayısında artışa rağmen yanan orman alanında düşüşler meydana gelmiştir. Son yılların ortalamalarına göre yılda ortalama 46 yangın çıkmakta, yangın başına ortalama 3,5 hektar alan yanmaktadır. Orman yangınlarına karşı alınan önlemler ve yapılan saha çalışmalarının iyileştirilmesi orman yangınlarının etkisini azaltmaktadır. Yangın öncesi alınan önlemler, yangın anı ve sonrası tedbirler (yangın soğutma, ıslah ve yeniden ekim vb.) ortaya çıkan zararları ve boyutlarını azalmaktadır. Gerçekleşen küresel iklim değişiklikleri göz önüne alınırsa Çanakkale’nin orman yangınına olan eğiliminin artacağı tahmin edilmektedir. Artan orman yangınlarına karşılık yapılması gereken yanan alanların hızlıca ağaçlandırılması ve yeniden verimli orman alanları haline getirilmesidir. Orman alanları gerekli kanunlarla korunmalıdır. Ayrıca orman suçları için verilen cezalar yeniden düzenlenmelidir. Önemli olan yangın öncesi yangının oluşuna neden olacak tedbirleri alıp (orman içine bırakın çöpler, piknik, anız vb. ateş), bunları gerçekleştirenlere karşı caydırıcı ağır cezalar uygulanmalıdır.

Keywords

Abstract

This study is based on qualitative research, that is, data collection methods such as observation and document analysis of statistical data. The data were collected from Çanakkale Forest Management Directorate Office. Data were reviewed, analyzed and organized appropriately. The forest area of the regional directorate is 506.011 hectares of forest and 130.736 hectares of coppice. Of the forested area, 333,054 hectares are productive forests. 31% of the forested area is covered with red pine, totaling 198,715 hectares. There are 216,851 hectares of potential afforestation areas and approximately 200,000 hectares are forests created by human labor. Even though the number of forest fires in Çanakkale has increased in recent years, the amount of burned area has decreased. 80% of forest fires are caused by negligence and carelessness such as stubble, garbage, cigarettes and picnic fires. When forest fire statistics of the last 50 years are evaluated, which most of the fires that cause casualties occur in July. Despite the increase in the number of fires, there have been decreases in the area of burning forest. According to the averages of recent years, an average of 46 fires occur per year, and an average of 3.5 hectares of area is burned per fire. The the field work done have improved by measures taken against forest fires, and the activities to work reduces the impact of forest fires. However, the measures taken before, during and after the fire (fire cooling, reclamation and replanting, etc.) reduce the damages and their extent. The forest fires will increase because of global climate changes, it is estimated for Çanakkale. Also what needs to be done in response to increasing forest fires is the rapid afforestation of burned areas and reforestation into productive forest areas. Forest areas should be protected by the necessary laws. In addition, penalties for forest crimes should be reorganized. The important factor is to take precautions before the fire that will cause the fire to occur (garbage left in the forest, picnic, stubble, etc. fire) and severe deterrent penalties should be applied against those who carry out these actions.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics