JEAN ECHENOZ’NUN 1914 ADLI ROMANINDA SAVAŞIN OLUMSUZLUKLARI

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 21:48:38.0
Language : Türkçe
Konu : Dünya Dilleri ve Edebiyatları
Number of pages: 131-144
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Çağdaş Fransız roman yazarı Jean Echenoz 1914 adlı yapıtında okuru geçmişe, Birinci Dünya Savaşı’na götürür. Eser bütün savaşlara gönderme yapmaktadır. İnsanın aç gözlülüğünü, kıyıcılığını ortaya çıkaran savaşla, devletlerin insanı ne türden vahşiliklere ve caniliklere maruz bıraktığı bir kez daha Echenoz tarafından altı çizilir. Yazar bir taraftan savaşın çirkin yüzünü gösterirken bir taraftan da olağan yaşantıya yer verir. Amaç savaşın siyasi, ekonomik, toplumsal, psikolojik gerçekleriyle yüzleştirip, bu vahşet ortamında yardımlaşmanın, dayanışmanın dinamiklerini sergilemektir. Ölüme yazgılı insanın trajedisini başkahramanın üzerinden ortaya koymaktır. Olay, iki kardeşin bir kadını sevdiği ve dört kafadarın savaş öncesinde de savaş sırasında da kurduğu dostluklar çevreninde örgülenir. Romanın başkarakteri Anthime’in bir savaş gazisi olarak yaşadığı fiziksel ve ruhsal sıkıntıları hem nevrotik hem de psikotik boyuttadır. Savaşın olumsuz etkileri yüzünden oluşan bu sıkıntıların anlam evrenine ulaşmak amaçlanmaktadır. Sigmund Freud’un psikanaliz kuramına göre incelediğimiz bu çalışmada, düşünürün Savaş ve Ölüm Üzerine Düşünceler adlı eseri baz alınarak çalışmanın kuramsal çerçevesi oluşturulmuş, eser ruhçözümsel eksende ele alınmış ve insanı kendi kıskacına alan savaşın sayısız mağduriyetler yarattığı sonucuna varılmıştır.

Keywords

Abstract

Contemporary French novelist Jean Echenoz takes the reader to World War I in his novel 1914. The work makes reference to all wars. Echenoz once again underlines the kind of brutality and cruelty that governments expose people by making them go through a war, which reveals man's greed and cruelty. While the author shows the ugly face of war, he also includes ordinary life. The novel's aim is to confront the political, economic, social and psychological realities of war and to demonstrate the dynamics of cooperation and solidarity in this brutal environment. And it is to reveal the tragedy of the person who is destined to die through the protagonist. The plot is structured around love and friendships. The physical and mental difficulties experienced by a war veteran named Anthime, the protagonist of the novel, are both neurotic and psychotic. The aim of this study is to reach the meaning of these troubles caused by the negative effects of war. In the study, which we examined according to Sigmund Freud's psychoanalysis theory, the theoretical framework of the study was created based on the thinker's work titled Thoughts for the Times on War and Death. The novel was discussed on a psychoanalytical axis and it was concluded that war creates countless grievances.

Keywords


                                                                                                                                                                                                        
  • Article Statistics