TOPLU TAŞIMA ODAKLI GELİŞME (TOD): ANKARA İLİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 22:54:50.0
Language : Türkçe
Konu : Yerel Yönetimler, Kent ve Çevre Politikaları
Number of pages: 351-374
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Toplu Taşıma Odaklı Kentsel Gelişme (Transit Oriented Development-TOD) kavramı kentsel fonksiyonlar ile toplu taşıma sistemlerinin eş zamanlı planlanması ve geliştirilmesidir. Nispeten yoğun arazi kullanımlarını ve çoklu ulaşım modlarını koordine etmenin çok önemli bir aracı olan fiziksel tasarım, TOD projelerini etkin hale getirmenin önemli bir bileşeni olarak gözükmektedir. TOD kent merkezinde ya da kent çeperlerinde yeni yerleşim alanları oluşturmak için toplu taşıma yatırımlarını ve arazi kullanım uygulamalarını entegre etmeye yönelik bir stratejidir. TOD’un uygulanmasını zorlaştıran faktörlerden bazıları; yönetişim, koordinasyon eksikliği, arazi kullanımı ile ilgili sorunlar, toplu taşıma kalitesinin düşük olması gibi engellerdir. Bu çalışmada TOD’un tanımlarına, finansmanında kullanılan araçlara, seyahat davranışına, gayrimenkul değerine, yerleşim yerine, kentsel forma ve toplum yaşamına etkilerine literatürden yararlanılarak değinilmektedir. Çalışmada Ankara İli için TOD odaklı geliştirme olasılığı üzerinde durulmakta ve Ankara için model önerisinde bulunulmaktadır.

Ankara’nın toplu taşıma odaklı olarak gelişmesinin önünün açılabilmesi için gerekli olan koşullar olarak, Ankara’daki toplu taşıma yatırımlarının arazi kullanımı ile bütünleşmesi olarak bilinen toplu taşıma odaklı kentsel gelişimin ana hatları ile belirlenmesi ve toplu taşıma yatırımlarının gayrimenkul yatırımları ile birlikte geliştirilmesi gerektiği fakat koşulların Ankara’da yetersiz olduğu bunun için gerek merkezi idare gerekse yerel yönetimler tarafından yeterli koordinasyonun sağlanarak bu koşulları oluşturmanın yollarının araştırılarak geliştirilmesi gerektiği ortaya konulmaktadır.

Keywords

Abstract

The concept of Transit Oriented Urban Development (TOD) is the planning of commercial areas and residences together in a way that facilitates access to public transportation and makes the use of public transportation attractive. Because a crucial means of coordinating relatively dense land uses and multiple modes of transportation, physical design appears to be an important component of making TOD projects effective. TOD is a strategy for integrating public transportation investments and land use practices to create diverse walkable neighborhoods in both downtown and suburban areas. Some of the factors that make the implementation of TOD difficult: These are obstacles such as lack of governance, coordination, problems with land use, and low quality of public transportation. In this study, the definitions of TOD, the instruments used in the financing of TOD, the effects of TOD on travel behavior, its effects on real estate value, its effects on settlements, its effects on urban form, and its effects on community life are discussed by making use of the literature. In the study, the possibility of TOD-oriented development for Ankara Province is emphasized and a model proposal is made for Ankara. As the necessary conditions to pave the way for Ankara's public transport-oriented development, public transport-oriented urban development, known as the integration of public transport investments in Ankara with land use, should be outlined and public transport investments should be developed together with real estate investments. It is revealed that it is insufficient in, and therefore, adequate coordination should be ensured by both the central administration and local governments, and the ways to create these conditions should be researched and developed.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics