GAYRİMENKUL TÜREVLERİ, GAYRİMENKUL TÜREV FİYATLANDIRMA MODELLERİ VE TÜRKİYE’DE BİR UYGULAMA

Author :  

Year-Number: 2023-Year: 16 - Number: 98
Yayımlanma Tarihi: 2024-01-10 12:16:42.0
Language : Türkçe
Konu : Finans
Number of pages: 461-494
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Finansal risklerden korunma ya da söz konusu riskleri azaltmak amacıyla ekonomide bazı finansal araçlar geliştirilmiş olup, türev finansal ürünler, söz konusu araçlar içinde önemli bir yere sahip olmuştur. Gayrimenkul piyasalarında gayrimenkul türevleri olarak bilinen türev sözleşmelerin kullanımı, gelişmiş ekonomilerde oldukça yaygındır. Gayrimenkul finansman sistemlerinin gelişmesi ile birlikte ikincil piyasalarda işlem gören türev sözleşmelerin sayısında artış olmuş ve gayrimenkul türev modellerinde ise ekonomik koşullara göre değişim gerçekleşmiştir. Araştırma kapsamında öncelikle gayrimenkul türev modellerinden Shiller-Weiss, Syz’ın Modeli, BFSP (Bragt-Franche-Singor-Pelsser), Cao-Wei, Fabozzi-Shiller-Tunaru, Geltner ve Fisher ile Bjork ve Clapham modelleri incelenmiştir. Ayrıca 2010-2020 döneminde aylık olarak yayımlanan Ankara Konut Fiyat Endeksine ilişkin volatilite modellemesi E-GARCH (Üstel GARCH) yöntemi kullanılarak tahmin edilmiş ve araştırma sonuçlarına göre; asimetrik etkiyi gösteren parametrenin negatif ve anlamlı olduğu ve negatif şokların, pozitif şoklardan daha büyük etkiye sahip olduğu saptanmıştır. Ankara Konut Fiyat Endeksini etkileyen değişkenler seçilerek VAR modeli oluşturulmuş ve varyans ayrıştırması sonuçlarına göre konut fiyat endeksindeki değişim irdelenmiştir. Ankara Konut Fiyat Endeksi verilerine dayalı oluşturulan uygulama örneğine göre opsiyon modelleri arasında Syz’ın Modelinin daha risksiz bir model olduğu tespit edilmiştir. Forward/futures sözleşmelerde Cao-Wei Modelinin bir konut fiyat endeksine dayalı olması açısından Türkiye koşullarında uygulanabilir olduğu belirlenmiştir. Swap sözleşmelerde ise Bjork ve Clapham Modelinin gayrimenkul piyasalarının dinamiklerini daha iyi yansıtması nedeniyle Türkiye için uygun olduğu değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Some financial instruments have been developed in the economy to hedge or reduce financial risks, and derivative financial products have an essential place among these instruments. Using derivative contracts known as real estate derivatives in real estate markets is quite common in developed economies. With the development of real estate financing systems, the number of derivative contracts traded in secondary markets has increased, and real estate derivative models have changed according to economic conditions. Within the scope of the research, Shiller-Weiss, Syz's Model, BFSP (Bragt-Franche-Singor-Pelsser), Cao-Wei, Fabozzi-Shiller-Tunaru, Geltner and Fisher, Bjork and Clapham models are analyzed. In addition, the Ankara House Price Index's volatility modeling, published monthly for the period 2010-2020, is estimated using the E-GARCH (Exponential GARCH) method. According to the results of the study, it is found that the parameter indicating the asymmetric effect is negative and significant, and negative shocks have a larger effect than positive shocks. A VAR model was constructed by selecting the variables affecting the Ankara House Price Index, and the change in the house price index was analyzed according to the variance decomposition results. According to the application example based on Ankara House Price Index data, Syz's Model is found to be a less risky model among option models. In forward/futures contracts, the Cao-Wei Model was found to be applicable under Turkish conditions as it is based on a house price index. In swap contracts, the Bjork and Clapham Model is suitable for Turkey as it better reflects the dynamics of real estate markets.Keywords: Derivative markets, real estate derivatives, real estate derivative models, volatility modeling, house price index.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics