KAYSERİ FELAHİYE İLÇESİ İSABEY KÖYÜ SALİH KAHYA KÖY ODASI

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-04-03 00:40:31.0
Language : Türkçe
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 375-388
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Köy odası, Anadolu’nun birçok köyünde geçmişten günümüze geleneğini devam ettiren Türk kültür ve Türk sanatının yansıtıldığı somut kültürel miraslardandır. Türk kültüründe misafir ağırlama oldukça yaygın bir gelenek olup; dışarıdan köye gelen yabancı misafirlerin nerede konaklayacağı sorunu köyün ileri gelen zenginler veya köy halkı tarafından düşünülerek imece usulü ile köylere köy odaları inşa edilmiştir. Köy odası yaptırmak daha sonra gelenek haline gelmiş, yalnızca dışarıdan gelen misafirleri ağırlama işlevinin yanı sıra, köy halkının boş vakitlerinde toplanıp vakit geçirdiği sosyal paylaşımda bulunduğu yapılar halini almıştır. Köy odaları aynı zamanda köy halkının çeşitli eğlenceler düzenleyip yöresel oyunların sergilendiği, çeşitli halk hikayelerinin anlatıldığı, cönklerin okunduğu, edep-adap görgü kurallarının görerek öğretildiği birimler halini almıştır. Bu yönü ile köy odaları Türk kültürünün yoğun olarak yaşandığı somut kültürel miras olarak ele alınmalıdır. Köy odaları dış görünüşleri ile yalın bir mimari üslup ile inşa edilmiş olup, ancak iç mekanlarında yer alan oda elemanlarında yoğun süslemeli olarak tasarlanmış olup; Türk sanatının halk mimarisine ait dikkat çekici örnekler olarak gösterilebilir. Bu bildiride Kayseri İli Felahiye İlçesi İsabey Köyü’ndeki Salih Kahya Odası ele alınarak köy odasının mimarisi ve süsleme özellikleri üzerinde durulacaktır. Ayrıca köy odası etrafında gelişen kültürel etkinlikler, bulunduğu toplumun gelenek ve görenekleri üzerinde de durulacaktır. Köy odası kavramı üzerinden Türk kültürü ve Türk sanatının mimari üzerinde bıraktığı tesirler ele alınacaktır. Bu bilimsel araştırma yazısında Salih Kahya odasının bilim dünyasına tanıtılması amaçlanmıştır.

 

Keywords

Abstract

The village chamber is one of the concrete cultural heritages that reflect Turkish culture and Turkish art, which continues its tradition from past to present in many villages of Anatolia. Hosting guests is a very common tradition in Turkish culture; The problem of where the foreign guests coming to the village from outside would stay was taken into consideration by the rich prominent people of the village or the village people, and village rooms were built in the villages through collective work. Building a village room later became a tradition, and in addition to its function of hosting guests from outside, it also became structures where village people gather, spend time, and socialize in their spare time. Village chambers have also become units where the village people organize various entertainments, perform local games, tell various folk stories, recite chants, and teach manners and etiquette by seeing them. In this respect, village chambers should be considered as concrete cultural heritage where Turkish culture is intensely experienced. The village rooms were built in a simple architectural style with their external appearance, but the room elements in their interiors were designed with intense ornamentation; They can be shown as remarkable examples of folk architecture of Turkish art.In this paper, the Salih Kahya Room in İsabey Village of Felahiye District of Kayseri Province will be discussed and the architecture and decorative features of the village room will be emphasized. In addition, cultural activities developing around the village chamber and the traditions and customs of the society in which it is located will also be emphasized. The effects of Turkish culture and Turkish art on architecture will be discussed through the concept of village room. In this scientific research article, it is aimed to introduce the Salih Kahya room to the scientific world.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics