BİR CUMHURİYET MİMARİNİN ETKİSİ: CLEMENS HOLZMEİSTER VE MİMARLIĞININ MİRASI, BÜYÜKADA’DA MODERNİZM İZLERİ

Author :  

Year-Number: 2024-Year: 17 - Number: 99
Yayımlanma Tarihi: 2024-03-26 22:41:36.0
Language : Türkçe
Konu : Mimarlık
Number of pages: 299-316
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmada, Modern mimari kavramının ortaya çıkmasına neden olan etkilere ve dönemin mimari ortamına odaklanılarak, Türkiye’deki Modern Mimarlık örnekleri incelenmektedir. Clemens Holzmeister, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte Ankara'nın mimari çehresini şekillendiren hem eğitimci hem de uygulayıcı mimarlarından biri olarak, Türkiye’de Modern Mimari’nin gelişim sürecine önemli katkılarda bulunmuştur. Ankara'dan başlayarak yayılan modern mimarlık ve mirası, Türkiye'nin farklı bölgelerine öncülük etmiştir. Holzmeister'ın Ankara’daki mimari üslubu, Avusturya'daki ilk işlerinden etkilenmiş, Modernizm ve Art Deco akımları altında olgunlaşmıştır. Çalışması, düz çizgiler, sert geometrik formlar ve modern malzemelerle, fonksiyonellik ve yerellik arasında bir denge kurarak, Türk mimarisi üzerinde kalıcı bir etki bırakmıştır. Bu nedenle Holzmeister'ın mimarlık çalışmaları, Türkiye'de Modern Mimari’nin bölgesel olarak yorumlanma biçimine ve Türk mimarisinin evrimine dair önemli bilgiler sunmaktadır. Bu çalışma, öncelikli olarak Modern Mimarlık kavramının ortaya çıkmasına neden olan faktörleri ve mimari ortamı incelemekte; Modernizm’in Türkiye için önemini araştırmaktadır. Değerlendirme, Türkiye'de Modern mimarinin gelişiminde önemli bir etkiye sahip olan Clemens Holzmeister'ın çalışmalarına dayanmaktadır. Makalede, mimarın üslubunun şekillenmeye başladığı erken dönem çalışmaları analiz edilerek, bu çalışmalardan çıkarımlar yapılmıştır. Ardından, Holzmeister'ın Ankara'daki başat yapıları incelenmiş bu dönemdeki mimari anlayışı analiz edilmiştir. Son olarak, Ankara'dan süzülen bu mimari dilin Türkiye’nin farklı coğrafyalarına yayılımı değerlendirilmiş ve İstanbul Adaları’ndan Büyükada’daki Modern Mimarlık üslubunu yansıtan yapılar üzerinden okuması yapılmıştır. Adaya özgü doğal çevresel koşullara uyumlu bir şekilde yeniden yorumlanan Modern Mimarlık örnekleri, Holzmeister’ın mimarlık anlayışının yansımaları bağlamında değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

This study analyses examples of Modern Architecture in Turkey, focusing on the influences that led to the emergence of the concept of Modern Architecture and the architectural environment of the period. Clemens Holzmeister, as both an educator and a practising architect who shaped the architectural face of Ankara with the proclamation of the Republic, made significant contributions to the development process of Modern Architecture in Turkey. Starting from Ankara, modern architecture and its legacy spread to different regions of Turkey. Holzmeister's architectural style in Ankara was influenced by his early work in Austria and matured under the Modernism and Art Deco movements. His work has left a lasting impression on Turkish architecture, striking a balance between functionality and locality with straight lines, rigid geometric forms and modern materials. Therefore, Holzmeister's architectural works provide important information about the regional interpretation of Modern Architecture in Turkey and the evolution of Turkish architecture. This study firstly analyses the factors that led to the emergence of the concept of Modern Architecture and the architectural environment, and investigates the importance of Modernism for Turkey. The evaluation is based on the work of Clemens Holzmeister, who had a significant influence on the development of Modern architecture in Turkey. In the article, the early works of the architect, in which his style began to take shape, are analysed and inferences are made from these works. Then, Holzmeister's main buildings in Ankara and his architectural understanding in this period are analysed. Finally, the spread of this architectural language filtered from Ankara to different geographies of Turkey is evaluated and read through the buildings reflecting the Modern Architecture style in Büyükada, one of the Istanbul Islands. The examples of Modern Architecture reinterpreted in accordance with the natural environmental conditions unique to the island are evaluated in the context of the reflections of Holzmeister's architectural understanding.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics