Hakkımızda


hakkımızda ile ilgili görsel sonucu

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies)’ın merkezi Elazığ-TÜRKİYE'dir.

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies) Uluslar arası, hakemli-indeksli, bilimsel bir dergidir.

JASSS (The Journal of Academic Social Science Studies), düzenli olarak yılda en az 4 sayı olarak yayınlanmaktadır.

Dergide yayınlanacak eserlerin hepsi YÖK ve ÜAK tarafından belirlenen "Eğitim Bilimleri Temel Alanı, Filoloji Temel Alanı, Güzel Sanatlar Temel Alanı, Hukuk Temel Alanı, İlahiyat Temel Alanı, Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı, Spor Bilimleri Temel Alanı, Sağlık Bilimleri Temel Alanı" ile ilgili ve daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış, teorik veya pratik olarak orijinal makaleler olmalıdır. Ek olarak, her sayıya derleme, çeviri ve kitap lansmanı da dahildir.

2008 yılında yayın hayatına başlayan JASSS’ta, Türkçe, İngilizce, Fransızca, Arapça, Almanca ve Rusça makaleler yayınlanmaktadır.

JASSS, onlarca indeks ve veritabanı tarafından taranmaktadır.

JASSS, uluslararası COPE ve BOAI kriterlerini benimseyen açık erişimli bir dergidir.

Creative Commons Lisansı
The Journal of Academic Social Science Studies-JASSS Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı

ile lisanslanmıştır.