Yayın Detay


 • Title : “SOVIETBEK BAYGAZIEV”: KIRGIZ POEM BROKE THE CHAIN OF SLAVERY

 • First Author : Döne ARSLAN

 • Authors : -Orhan SÖYLEMEZ

 • Keywords : Sovyetbek Baygaziyev, Kirgiz Poetry, Slavery, National Identity, Kirgiz National Identity

 • Basic Area : Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

 • Page Id : 95-118

 • Rank Id : 6

 • Year : 2021

 • Volume : 14

 • DOI : 10.29228/JASSS.50000

 • Yayına Git