Summary


İTTİHATÇI BELGELERİNDE ERMENİ SORUNU
Ülkemiz tarihçilerinin çalışma alanlarında önemli bir yer tutmakta olan Ermeni Tehciri meselesi hakkında, 1908’den itibaren iktidarı ellerinde bulunduran İttihat ve Terakki Fırkası’nın 1915 öncesi Ermeni nüfusla olan ilişkileri ve Talat Paşa’nın çok tartışılan telgrafının ayrıntılı bir analizinin incelendiği bu çalışma, halihazırda sürmekte olan tartışmalara farklı bir bakış açısı getirmeyi denemektedir. <

Keywords
Tehcir, İttihat ve Terakki, Talat Paşa.