Summary


İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SINIF VE BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN DAVRANIŞLARININ DEMOKRATİKLİĞİNE İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ
Bu araştırma ilköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşlerinin incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Eğitim-öğretim sürecinde demokratik davranışları öğrencilere benimsetmek önemli bir yer teşkil etmektedir. Özellikle de ilköğretimde öğrencilerin demokratik davranışlar kazanmaları için sınıf öğretmenlerinin ve branş öğretmenlerinin demokratik davranışlar sergilemeleri öğretim programı içerisine demokrasi ile ilgili kazanımlar yerleştirmek kadar önemlidir. Yapılan araştırma İstanbul ili, Gaziosmanpaşa ilçesi, Yenimahalle İlköğretim Okulunda öğrenim gören toplam 193 ilköğretim 5. sınıf öğrencisiyle gerçekleştirilmiştir. Araştırmada Demir (2003) tarafından hazırlanan “Demokratik Davranış Ölçeği” yeniden uyarlanarak kullanılmıştır. İlköğretim 5. sınıf öğrencilerinin sınıf ve branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri öğrenci cinsiyeti, öğretmen cinsiyeti, sınıf mevcudu, öğretmenin branşı değişkenlerine göre incelenmiştir. Araştırma sonucunda elde edilen sonuçlar şunlardır: 5. sınıf öğrencilerinin sınıf öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri “sınıf mevcudu” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenlerine göre anlamlı olarak farklılaşırken, “öğretmen cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Ayrıca 5. sınıf öğrencilerinin branş öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri de “sınıf mevcudu” ve “öğrenci cinsiyeti” değişkenine göre anlamlı olarak farklılaşmamaktadır. Bununla birlikte 5. sınıf öğrencilerinin öğretmenlerinin davranışlarının demokratikliğine ilişkin görüşleri incelendiğinde “öğretmenin branş ya da sınıf öğretmeni olma durumu” değişkenine göre anlamlı farklılık söz konusudur. İlköğretim 5. sınıf öğrencileri, branş öğretmenlerinin sınıf öğretmenlerine göre daha demokratik davranış sergilediğini düşünmektedirler.<

Keywords
Demokrasi, demokratik davranış, sınıf öğretmeni, branş öğretmeni