Summary


ALMANCA DERSLERİNDE DİLBİLGİSİ KONULARININ ÖĞRENİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN ÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ
Bu çalışmanın amacı, bilgisayar destekli öğretimin Çukurova Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik bölümü 1. sınıf öğrencilerinin “Deklination von Adjektiven” konusunu öğrenmeleri üzerine olan etkisini klasik öğretim yöntemleriyle karşılaştırmaktır. Bu çalışmada deneysel çalışma modeli kullanılmıştır ve 2009-2010 eğitim-öğretim yılı güz döneminde gerçekleştirilmiştir. Kontrol grubunda 63, deney grubunda ise 68 öğrenci bulunmaktadır. Çalışma 4 haftalık bir süreyi kapsamaktadır. Kontrol grubunda gramer öğretimi klasik öğretim yöntemleri ile yapılırken, deney grubunda “Tell Me More” adlı yazılımla bilgisayar destekli öğretim yapılmıştır. Çalışma sona erdiğinde her iki gruba da 55 soruluk çoktan seçmeli test ve boşluk doldurma verilerek yanıtlamaları istenmiştir. Sorular hazırlanırken konunun bütününü kapsamasına dikkat edilmiştir. Araştırma sonunda bilgisayar destekli öğretimin geleneksel öğretim yöntemine göre işlenen dilbilgisi konularında öğrenci başarısı üzerinde daha etkili olduğu belirlenmiştir. Bilgisayar Destekli Eğitim, eğitim-öğretim ortamına renk katan, görsel ve işitsel unsurlarla bireysel farklılıkları en aza indirgememizi sağlayan bir modeldir. Bu yöntem hem dersin işlenmesini zevkli hale getirerek öğrenci katılımını artırmakta hem de öğrencilerin motivasyonunu artırmaktadır. Bunun yanında öğrencilerin algılama düzeylerine göre öğrenme sürecini hızlandırabilmektedir.<

Keywords
Bilgisayar Destekli Öğretim, Almanca Öğretimi, Öğretim Yazılımı.