Summary


HZ. MUSA’YA ATFEDİLEN KİTAPLARIN FARKLI REDAKSİYONLARI
Kutsal Kitap (Eski Ahit) , vahiy mahsulü, Tanrı tarafından yazdırılmış ya da insanlarca oluşturulmuş bir kitap olarak algılanmaktadır. O ilk büyük edebi eser ve tarih kitabı şeklinde görülmektedir. Fakat ne yazık ki onun kim tarafından kaleme alındığı günümüzde dahi bilinememektedir. Öyleyse büyük edebi bir eser olarak düşündüğümüzde, Musa’ya atfedilen bu kitapları kim yazmış olmalıdır? Araştırmacılar yaklaşık bin yıldan beri bu soru üzerine çözüm bulmak için çalışmaktadırlar. <

Keywords
Kutsal Kitap, Tarih, Metin Tenkiti, Hz. Musa, Redaksiyon