Summary


ÇOCUK İSTİSMARININ SOSYAL PAYLAŞIM PLATFORMLARINDA TEMSİL BİÇİMLERİ: POZANTI CEZAEVİNDE KALAN ÇOCUKLAR ÖRNEĞİNİN EKŞİ SÖZLÜK’TE SUNUMU
Çocuk istismarı, fiziksel, cinsel, duygusal ve ekonomik boyutları olan çok yönlü bir kavramı ifade etmektedir. Çocukları ilgilendiren her konuda olduğu gibi, istismar olayı da çocuk hakları ve çocukluk durumu göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi gereken hassas bir konudur. Çocuk hakları konusundaki uluslararası belgeler, hakların sağlanması ve korunması konusunda sadece devlete değil, vatandaşlara, ailelere ve medya gibi toplumun farklı katmanlarına da görevler yüklemektedir. Bu sebeple internetteki sosyal paylaşım platformlarını çocuk hakları konusunda gösterilmesi gereken hassasiyetten azade bir alan olarak göremeyiz. Bu çalışmanın temel amacı; çocuk istismarı olayının sosyal forum sitelerinde hangi çerçevelerde tartışıldığını ele almaktır. Çalışmanın kuramsal kısmında, tarihi gelişim süreci içinde çocuğa yüklenen anlamlar, çocuk istismarı, çocuk hakları, yeni ve çoğulcu kamusal alan olarak internet ve çocuğun temsili ile ilgili düşünceler analitik bakış açısıyla irdelenmiştir. Çalışmanın yöntem ve uygulama kısmında ise, basının ve siyasetin gündeminde uzun süre önemli bir yer tutan Pozantı Cezaevinde kalan çocuklara ilişkin gerçekleştirildiği iddia edilen taciz/tecavüz ve şiddet iddialarının Ekşi Sözlük’te nasıl sunulduğu T. Van Dijk’ın söylem analizi yöntemi ile incelenmiştir. <

Keywords
Çocuk istismarı, çocuk hakları, kamusal alan, söylem analizi.