Summary


ÇİN ÇALGILARININ GELENEKSEL “BA YİN” SINIFLANDIRMASI
Çin eski çağlardan beri müzik ve törenler ülkesi olarak bilinmektedir. Müziği her türlü erdemin kaynağı gören ve ruhun eğitilmesinde büyük etken olduğuna inanan Eski Çinliler, onu savaşlarda, dinsel törenlerde, hastalıklar tedavisinde ve günlük yaşamda kullanırlar. Çinlilere göre insanın davranış ve duygularını etkileyen müzik yönetimin ve düzenin de temeli sayılmıştır. Genelde Eski Çinliler için müzik tipik bir kozmolojik ve sosyo-politik anlayıştır. Arkeolojik kazılardan Çinlilerin zengin bir müzik yaşamına ve çeşitli çalgılara sahip oldukları belli oluyor. En eski Çin çalgıları M.Ö 5.-4. binyıllara ait edilir. Yapılan kazılarda küre şeklinde olan kil okarinalar, lithophone’lar, bronz çanlar ve diğer çalgılar bulunmuştur. Bu çalgıların daha çok Zhou hanedanlığı döneminde sayısında önemli artış olduğu ve bu dönemde “ba yin” (sekiz tını) adlı geleneksel çalgı sınıflandırmasının ortaya çıktığı görülür. Ba yin sınıflandırmasında çalgılar tamamen veya kısmen yapıldıkları malzemeye göre ayrılır. Bu sınıflandırma hakkında ilk defa “Guo yu” kitabında söz edilerek çalgıları birbirleriyle ses tutarlılığı ilkelerine göre yapılması ve onların “sekiz rüzgarla” uyumluluk gerektirdiği söyleniyor.<

Keywords
Çin’in müzik kültürü, Çin çalgıları, ba yin