Summary


THE LOCAL BIOMES (GEO-BIOMES) OF MOUNT MURAT FROM A GEO-ECOLOGICAL PERSPECTIVE, WEST OF TURKEY
Ege Bölgesi’nin İç Batı Anadolu Bölümü’nde yer alan ve kabaca kuzeybatı-güneydoğu yönünde uzanan Murat Dağı (2309), coğrafi konumu yanında topoğrafik ve litolojik faktörlerin de belirleyici etkisiyle üç farklı jeo-ekosistemin bölge, bölüm ve yerel biyomlarını (jeo-biyom) içeren zengin bir ortam oluşturur. Murat Dağı’nın batı ve güney kesimi, Ege Jeoekolojik Bölgesi’nin bölümlerine dâhildir. Dağın batı kesiminden Gediz vadisi boyunca sokulan Ege Alt bölümü kızılçamlarla temsil edilir. Dağın güneyi ise İç Batı Anadolu platosu üzerinde karaçam ve meşelerle temsil edilen Ege Dağ Bölümü dâhilindedir. Dağın kuzey ve kuzeybatı yamaçları Marmara kuru orman, nemli ve yarı nemli orman bölümüne girerken üst kesimler ise Marmara dağ-çayır bölümüne girmektedir. Dağın doğu kesimi ise İç Anadolu Kuru Orman–Antropojen step bölümü dâhilindedir. Bunların dışında, farklı topoğrafik ve litolojik (anakaya/anamateryal) özelliklerin etkilerinin ön plana çıktığı jeobiyomlar (yerel biyomlar) bulunmaktadır. Bu çalışmada Murat Dağı’nda ortaya çıkan yerel biyomlar jeoekolojik açıdan incelenmiştir. <

Keywords
Jeo-biyomlar, jeo-ekosistemler, Murat Dağı, Ege Bölgesi, Türkiye