Abstract


VERİMLİLİĞİ ARTIRMAK İÇİN SAĞLIK KURUMLARINDA STOK YÖNETİMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
Amaç: Geleneksel hastane yönetimi fiyat, zaman ve hastanenin imajını esas alan stok kontrolü ve siparişlere odaklanmaktadır. Birçok hasta ilaç eksikliği, düşük kalite gibi nedenlerden dolayı etkili sağlık hizmeti alamamaktadır. Bu çalışmanın temel amacı sağlık hizmetlerinde verimliliği düşüren sebepleri tespit etmektir. Yöntem: Veriler, Erzurum’da faaliyet gösteren 8 hastanedeki üst düzey yöneticilerden elde edilmiştir. Bulgular: Hastaneler büyük oranda resmi politikalara bağlı olarak faaliyetlerini sürdürmektedirler. Verimlilik düzeyleri düşük olarak bulunmuştur. Stok düzeyinin istikrarlılığı ise yüksektir. Tüm faaliyetlere etki eden aşırı bürokrasi, verimlilik düzeyinin düşük olmasındaki en büyük sebep olarak tespit edilmiştir. Sınırlılıklar: Bu çalışmanın bulguları Erzurum’daki 8 hastane ile sınırlıdır. Türkiye’nin başka hastanelerinden elde edilecek bulguların bunlarla karşılaştırılması ile daha genel sonuçlara ulaşılabilir. Çalışmanın özgünlüğü/önemi: Bu çalışma, araştırma yapılan hastanelerin birer profilini ortaya koymakta, problemlerini açığa çıkarmakta ve son 5 yıllarını incelemektedir. Anahtar Kelimeler: Verimlilik, Stok İzleme/Kontrol, Envanter Yönetimi, Tedarik Zinciri Yönetimi, Sağlık, Erzurum. <

Keywords
Efficiency, Item Tracking/Monitoring, Inventory Management, Supply Chain Management, Healthcare.