Summary


MUAMMER SUN’UN YURT RENKLERİ 1. ALBÜMDE YER ALAN PİYANO ESERLERİNİN ARMONİK ANALİZİ
Bu çalışmada, dörtlü armoni sistemi örneklerini içeren Muammer Sun’un “Yurt Renkleri” albümünün birinci defterindeki piyano eserlerinin akor ve akor bağlanışlarının incelenmesi, armonik analizinin yapılması amaçlanmıştır. Araştırmada literatür taraması ve betimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Yurt renkleri 1. Defterde yer alan 9 piyano eseri makam dizileri, akorlar, akor bağlanışları, süsleme notaları, makamsal geçişler başlıkları altında incelenmiş, şekil ve tablolar halinde sunulmuştur. Çalışma, dörtlü armoni sisteminin öğretilmesinde, geliştirilmesinde ve yaygınlaştırılmasında bu alanda çalışma yapan araştırmacılara, eğitimcilere yardımcı olması, mesleki müzik eğitiminin verildiği kurumlardaki besteleme teknikleri, Türk müziği çok seslendirme eğitimi gibi derslerde ve piyano eğitiminde öğrencilerin akorları daha rahat anlayabilmesine, kavrayabilmesine ve uygulayabilmesine ilişkin armonik analize yönelik örnek bir çalışma olması, piyano ve gitar gibi çok sesli çalgılar için yazılacak yeni türkü kaynaklı eserlere ışık tutması açısından önemli olduğu düşünülmektedir. <

Keywords
Muammer Sun, Yurt Renkleri, Armoni, Dörtlü armoni sistemi, armonik analiz