Summary


THE EDUCATION SITUATION OF POPULATION IN TURKEY ACCORDING TO REGIONS
Bu çalışmanın amacı bölgelere gore Türkiye nüfusunun eğitim durumunu araştırmaktır. Eğitilmiş nüfus bir ülkenin geleceğini planlamak için önemlidir. Modern dünyaya uyum sağlamak isteyen toplumlar, bilgi ve deneyime sahip nitelikli nüfusa ulaşmayı amaçlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin eğitim durumu iyi değildi. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Atatürk, durumun farkındağında olduğundan bir dizi eğitim reformu gerçekleştirdi. Modern dünyada yerini almayı amaçlayan Türkiye Cumhuriyetinde eski eğitim sistemi değiştirildi ve modern eğitim sistemi uygulandı. 1927 yılında toplumun okuryazarlık oranı %10 iken, bu oran 2010 yılında %88’e ulaştı. Bu çalışmada Türkiye Istatistik Kurumu ve Malatya İl Milli Eğitim istatislerinden yararlanılarak bölgelere göre Türkiye’nin eğitim durumu ve bunda etkili olan sosyal ve ekonomik etkiler analiz edildi. Elde edilen sonuçlar MapInfo CBS ile haritalandı. <

Keywords
Eğitim Coğrafyası, Okuryazarlık, Coğrafi etkenler, Bölge ve Türkiye.