Summary


POPÜLER KÜLTÜRDE BEDENİN DÖNÜŞÜMÜ VE TEKNO-BİLİMSEL GÜZELLİĞİN İNŞASI
Günümüzde küresel popüler kültür, sağlık ve güzellik bağlamında ideolojik bir müzakere ve mücadele alanıdır. Benlik ve onun bir vitrini ve fiziksel bir dışavurumu olan beden, çeşitli temsil biçimleri ile bir söylem düzeni oluşturur. Sağlık, spor ve kozmetik başta olmak üzere birçok sektör ‘sağlıklı yaşam’ temasını merkeze alan faaliyetleri ile yeni bir benlik ve beden söyleminin kurucu kaynakları olmaktadır. Bu çalışmada popüler kültürde yaygın beden prototiplerinden biri olan fit bedenin bir söylem düzeni olarak ortaya koyduğu gerçeklik, sağlık ve güzellik söylemi bağlamında ele alınmaktadır. İncelemede fit beden söylemine kaynaklık ederek onu kuran karakteristik dil yapıları, ifade ve içerik örüntüleri anlamına gelen yorum repertuarlarına odaklanılmıştır. Popüler dergi ve gazetelerde sıkça karşılaşılan söz konusu beden ve benlik söylemi, dört temel yorum repertuarı üzerinden ele alınmaktadır: (a) “bedene bilimsel ve rasyonel yaklaşım”; (b) “müdahaleler yoluyla geliştirilmesi gereken bir potansiyel olarak beden”; (c) “dikkat gerektiren bir çalışma alanı olarak beden”; (d) “mutluluk ve haz yönelimi”. Yorum repertuarlarının her biri, daha geniş ölçekte, “sağlıklı yaşam ve güzellik” şeklinde adlandırılabilecek, kişinin daha sağlıklı ve güzel olabilmesi için neyi, neden ve nasıl bir çalışma ile yapabilir konusunda açıklamalar sunan söylem kaynağı ile bağlantılıdır. Çalışmada benlik ve beden söylemi psiko-sosyal ve kültürel bağlamda yorum repertuarları üzerinden ele alınmış ve tartışılmıştır. <

Keywords
Popüler kültür, fit beden, tekno-bilim