Summary


ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI DERSİ HAKKINDA SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ
Bu çalışmanın amacı, sosyal bilgiler öğretmen adaylarının öğretmenlik uygulaması dersi hakkındaki görüşlerini, deneyimlerini ortaya koymaktır. Bu amaç doğrultusunda 35 sosyal bilgiler öğretmen adayına yarıyılın sonunda öğretmenlik uygulaması dersi kapsamında gözlem ve deneyimlerini yansıtmaları için altı açık uçlu soru görüşme formu aracılığıyla yöneltilmiştir. Öğretmen adaylarının açık uçlu sorulara vermiş oldukları cevaplar nitel araştırma yöntemlerinden olgusal çalışma tekniği kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırma sonuçları öğretmenlik uygulaması dersinin öğretmen adaylarına tecrübe sağlayan bir ders olduğunu ortaya koymaktadır. Ayrıca öğretmen adayları, uygulama okullarındaki idarecilerin ilk haftadan sonra kendilerine hiç vakit ayırmadıklarını, rehber öğretmenlerin öğretmen adaylarının mesleki yeterlilikleri hakkında sürekli olumsuz ifadelerde bulunduklarını, derse gelen öğretim elemanlarının yeterince rehberlik yapmadıklarını, ders anlatımı esnasında rehber öğretmenlerinin dersleri sürekli bölen konuşmalar yaptığını ve fakültelerin rehber öğretmen seçiminde daha dikkatli ve seçici davranması gerektiği görüşünü ortaya koymaktadır. <

Keywords
Sosyal bilgiler öğretmen adayları, öğretmenlik uygulaması dersi