Summary


OSMANLI’DAN CUMHURİYETE TÜRK MÜZİĞİNDE BATILILAŞMA FAALİYETLERİ VE TÜRK MÜZİĞİNİN YASAKLI YILLARI
Özet Cumhuriyet döneminde, özellikle 1950’li yıllara kadar, ‘çağdaş Batı medeniyeti seviyesine ulaşma adına, bazı alanlarda işler direktiflerle yürütülmüştür. Emirle yürütülen çağdaşlaşma furyasından gerek dinî gerekse klasik müziğimiz de payına düşeni almıştır. Bu anlamda Cumhuriyet’in ilk dönemlerinde, Türk Sanat Müziği/alaturka müziğin eğitim öğretimi müfredattan çıkarılmış (Aralık 1926), yaklaşık iki yıl (2 Kasım 1934-6 Eylül 1936) Türk halk ve Türk Sanat Müziğinin radyolarda okunması yasaklanmış, Batılı anlamda müzik üretimi için çeşitli girişimlerde bulunulmuştur. Bu yasakçı yaklaşım aynı dönemde dinî musikinin eğitim ve icra mekânlarını da yasak kapsamına almıştır. Yasakla birlikte bu kurumlar büyük ölçüde işlemez hale gelmiş ve bu alandaki çabalar da yasak ayin kapsamında değerlendirilmiştir. Bu çalışmada Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında pek çok alanda ortaya konulan çağdaşlaşma hareketinin musikiye yansımaları ele alınacaktır.

Keywords
Müzik, dinî musiki, alaturka musiki, müzikte yasaklar, batılılaşma.